Yvonne von Friedrichs

Professor|Professor

Forskningsområden

Entreprenörskap
Jämställt företagande
Regional och lokal utveckling

Forskning

Jag är ekonomie doktor och professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap. Min forskning är utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv inriktad på processer som leder till lokal och regional utveckling. Intresset har speciellt riktats mot hur företag och entreprenörer driver utvecklings- och förändringsprocesser i samhället. Min forskning startade inom marknadsföring och turism där jag studerade hur företag genom samarbete och konkurrens i nätverk kan bidra till att utveckla både sitt eget företag och platsen de verkar på. Nyfikenheten på företagsnätverk och samarbete samt entreprenörers roll i regionala förnyelseprocesser förde min forskargärning mot entreprenörskapsområdet. Mitt intresse har där bl.a. fångats av kvinnors entreprenörskap och processer kring samhällsentreprenörskap. I min forskning visar jag att stödsystem och förutsättningar för entreprenörskap skiljer sig åt bl.a. beroende på företagarens kön och lokalisering.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sabel, K. , Kallmuenzer, A. & von Friedrichs, Y. (2024). Exploring the Impact of Family and Organisational Values on Competence Diversity Reluctance in Rural Family SMEs. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, vol. 30: 6, ss. 1425-1447.  

Sabel, K. , Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. & Kallmuenzer, A. (2024). The importance of network coopetition for the robustness of micro-enterprises in times of crisis. International Small Business Journal,    

Dalborg, C. , Skoglund, W. , Wally Ryan, A. , Högberg, L. , Junker, E. , Rennemo, Ø. & von Friedrichs, Y. (2023). Craft breweries and local place development – Perspectives from a Scandinavian context. Local Economy, vol. 38: 2, ss. 155-176.  

Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2021). The role of business advisers in supporting social entrepreneurship. Social Enterprise Journal, vol. 17: 2, ss. 280-301.  

Olsson, A. K. , Bernhard, I. & von Friedrichs, Y. (2018). Approaches to inclusive networking in place development - an illustration from six smaller Scandinavian cities. International Journal of Innovation and Regional Development, vol. 8: 3, ss. 259-280.  

Kaime-Atterhög, W. & von Friedrichs, Y. (2017). The house of plenty - a social innovation model. Emerald Emerging Markets Case Studies, vol. 7  

von Friedrichs, Y. & Wahlberg, O. (2016). Social entrepreneurship in rural areas : a sports club’s mobilisation of people, money and social Capital. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol. 29: 2, ss. 199-216.  

Sörensson, A. & von Friedrichs, Y. (2016). Sustainable tourism among swedish tourism service providers : easy to say but difficult to implement. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol. 29: 2, ss. 309-321.  

Bogren, M. & von Friedrichs, Y. (2016). Trust building processes in women’s entrepreneurship. Journal of Enterprising Communities, vol. 10: 1, ss. 70-100.  

Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. & Wincent, J. (2015). Risk perception matters : why women's passion may not lead to a business start-up. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 7: 1, ss. 87-104.    

Gawell, M. , Pierre, A. & von Friedrichs, Y. (2014). Societal entrepreneurship : a cross-boundary force for regional and local development cherished for multiple reasons. Scandinavian Journal of Public Administration, vol. 18: 4, ss. 109-130.

Sörensson, A. & von Friedrichs, Y. (2013). An importance-performance analysis of sustainable tourism : A comparison between international and national tourists. Journal of Destination Marketing & Management, vol. 2: 1, ss. 14-21.  

Arbuthnott, A. & von Friedrichs, Y. (2013). Entrepreneurial renewal in a peripheral region : the case of a winter automotive-testing cluster in Sweden. Entrepreneurship and Regional Development, vol. 25: 5-6, ss. 371-403.  

Bogren, M. , von Friedrichs, Y. , Rennemo, Ø. & Widding, L. Ø. (2013). Networking women entrepreneurs : fruitful for business growth. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 5: 1, ss. 60-77.  

Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. & Wincent, J. (2012). Beyond the numbers: qualitative growth in women's businesses. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 4: 3, ss. 289-315.  

Salman, K. , von Friedrichs, Y. & Shukur, G. (2011). The Determinants of Failure of Small Manufacturing Firms: Assessing the Macroeconomic Factors. International Business Research, vol. 4: 3, ss. 22-32.  

von Friedrichs, Y. (2010). Imprenditorialità collettiva. La rete come strategia per lo sviluppo del business (Collective Entrepreneurship - Networking as a strategy for business development”). Mercati e Competitività, : 1  

Polese, F. & von Friedrichs, Y. (2010). Perspectives of Service Science Research. Impresa Ambiente Management, vol. 4: 3

von Friedrichs, Y. & Boter, H. (2009). Meeting Radical Change and Regional Transition : Regional Closedowns and the Role of Entrepreneurship. Managing Global Transitions, vol. 7: 2, ss. 99-122.    

von Friedrichs Grängsjö, Y. & Gummesson, E. (2006). Hotel Networks and Social Capital in Destination Marketing. International Journal of Service Industry Management, vol. 17: 1, ss. 58-75.  

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2003). Destination networking : Co-opetition in peripheral surroundings.. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 33: 5, ss. 427-448.  

Böcker

von Friedrichs, Y. & Wollan, G. (2020). Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Akademisk

Doktorsavhandlingar

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2001). Destinationsmarknadsföring : En studie av turism ur ett producentperspektiv. Diss. Stockholm : Univ., 2001 (Research reports / School of Business, Stockholms universitet : 2001:7)

Kapitel i böcker, del av antologier

Sabel, K. , Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2023). Resilient Businesses in Times of Crisis : Pandemic Effects on Competence Strategies in Rural Family SMEs. I Research Handbook on Entrepreneurship and Innovation in Family Firms. Cheltenham : Edward Elgar Publishing. S. 166-191.

Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2019). Går det att mäta värdet av det sociala entreprenörskapet. I Samhällsentreprenörskap och socialt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Akademisk.

Dalborg, C. , Ribjer, A. & von Friedrichs, Y. (2019). Rådgivning till samhällsentreprenörer och sociala företag – behövs det nya verktyg och modeller?. I Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Akademisk. S. 117-140.

von Friedrichs, Y. & Wollan, G. (2019). Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. I Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Akademisk. S. 11-26.

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2019). Samhällsentreprenörskapets ekosystem i svenska glesbygdskommuner. I Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Akademisk. S. 51-78.

Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2019). Social motiverat entreprenörskap även i små och medelstora företag. I Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Akademisk. S. 27-50.

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2016). Gender equal entrepreneurship driver for regional renewal?. I Social Capital and Development Trends in Rural Areas, volume 11.. Gifu, Japan : Gifu University.

von Bergmann-Winberg, M. & von Friedrichs, Y. (2016). Political entrepreneurs, networking women entrepreneurs and business growth. I Political Entrepreneurship : Regional Growth and Entrepreneurial Diversity in Sweden. Edward Elgar Publishing. S. 124-148.  

von Friedrichs, Y. & Lundström, A. (2016). Social Entrepreneurship as Collaborative Processes in Rural Sweden. I Social Entrepreneurship and Social Enterprises : Nordic perspectives. Routledge. S. 158-177.

Bernhard, I. , Olsson, A. K. & von Friedrichs, Y. (2016). Women Entrepreneurs’ Participation in Local Tourism Networks in Sweden : a Pilot Study. I Uddevalla Symposium 2016. Geography, Open Innovation, Diversity and Entrepreneurship. Trollhättan : University West (Reports 2016:5, Universty West). S. 257-267.

von Friedrichs, Y. & Wahlberg, O. (2015). Societal Entrepreneurship – Model for Regional Renewal? : the Case of a Table Tennis Club as Social Bricoleur. I Social Capital and Development Trends in Rural Areas : The Role of Social Entrepreneurship and Social Capital in Rural Renewal. Jönköping : Jönköping International Business School. S. 17-32.

Pierre, A. , von Friedrichs, Y. & Wincent, J. (2014). A review of social entrepreneurship research. I Social entrepreneurship : leveraging economic, political and cultural dimensions. Springer (International studies in entrepreneurship). S. 43-70.

Pierre, A. , von Friedrichs, Y. & Wincent, J. (2014). Entrepreneurship in society : a review and definition of community-based entrepreneurship research. I Social entrepreneurship : leveraging economic, political and cultural dimensions. Springer. S. 239-258.

von Friedrichs, Y. , Gawell, M. & Wincent, J. (2014). Samhällsentreprenörskap – kontexter, organisering och perspektiv för hållbar utveckling. I Samhällsentreprenörskap – samverkande för lokal utveckling. Östersund : Mid Sweden Univetsity (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 7-20.

von Friedrichs, Y. & Wahlberg, O. (2014). Tillsammans är vi starka! : Docksta bordtennisklubb – en samhällsentreprenöriell tusenkonstnär. I Samhällsentreprenörskap – samverkande för lokal utveckling. Östersund : Mid Sweden University (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 21-45.

von Friedrichs, Y. & Rennemo, Ø. (2013). Aksjonsbasert utvikling som metode for tilvekst. I Kvinnors företag och företagande kvinnor : tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Trondheim : Akademika forlag. S. 35-66.

von Friedrichs, Y. , MØRKVED, B. P. & Rennemo, Ø. (2013). En modell for vekst i kvinners foretak. I Kvinnors företag och företagande kvinnor : tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Trondheim : Akademika forlag.

von Friedrichs, Y. & Rennemo, Ø. (2013). Utveckling och tillväxt i kvinnors företagande. I Kvinnors företag och företagande kvinnor : tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Trondheim : Akademika forlag. S. 11-34.

von Friedrichs, Y. & Skoglund, W. (2011). Gastronomi som kraft för regional utveckling. I Gastronomins (politiska) geografi. Stockholm : svenska sällskapet för antropologi och geografi (Ymer).

von Friedrichs, Y. & Skoglund, W. (2010). Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling. I Entreprenörskap i regioners tjänst : ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv. Jönköping : Experience Industries´Development Institute (EIDI) (Forskning för nya näringar). S. 19-40.

Friedrichs Grängsjö, Y. v. (2004). Handlingsnätverk för lokal utveckling - en studie av konkurrens och samarbete inom hotellgruppen i Östersund.. I Företagande och gemenskap : små företags kultur, samverkan och konkurrens. Stockholm : Arbetslivsinstitutet (Arbetsliv i omvandling).

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2003). Destinationsmarknadsföring : företag i nätverk. I Svensk turismforskning : En tvärvetenskaplig antologi om turister, turistdestinationer och turistorganisationer. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Vetenskapliga bokserien / European Tourism Research Institute). S. 145-174.

Konferensbidrag

Sabel, K. , Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2022). Business Support Systems in Times of Crisis : Lessons Learned from Institutional Mismatch. Paper presented at the RENT XXXVI (36th Conference on Research in Entrepreneurship and Small Business), Naples, Italy, November 16-18, 2022

von Friedrichs, Y. , Sabel, K. & Dalborg, C. (2022). Coopetition in Rural Micro-Enterprises in Times of Crisis : The Case of REKO. Paper presented at the NFF 2022 (The 26th Nordic Academy of Management Conference), Örebro, Sweden, August 24-26, 2022.

Grande, J. , Dalborg, C. , Sabel, K. , Lovsletten, T. , von Friedrichs, Y. & Håpnes, L. (2022). Robust Rural Businesses in Times of Crisis : The Role of Resources and Capabilities. Paper presented at the NCSB 2022 (Nordic Conference on Small Business Research), Kolding, Denmark, May 18-20, 2022.

Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. , Sabel, K. , Grande, J. , Lovsletten, T. & Håpnes, L. (2022). The Importance of Government Corona Support for Business Robustness : A Comparative Study in the Artisan Food and Tourism Industry in Norway and Sweden. Paper presented at the NFF 2022 (The 26th Nordic Academy of Management Conference), Örebro, Sweden, August 24-26, 2022.

Sabel, K. , Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2021). Crisis Management and Competence Strategies for Resilient Family-owned SMEs. Paper presented at the RENT XXXV (35th Conference on Research in Entrepreneurship and Small Business), Turku, Finland, November 17-19, 2021.

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2019). One does not fit all - Social entrepreneurship’s need for relevant advisory models.. Paper presented at the The 25th Nordic Academy of Management Conference, Vaasa, Finland, 22-24 August, 2019

Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2019). To measure the immeasurable- The key issue in social entrepreneurship?. Paper presented at the The 25th Nordic Academy of Management Conference, Vaasa, Finland, 22–24 August, 2019

Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2019). What Knowledge Do Business Advisers Have On Social Entrepreneurship?. Paper presented at the RENT XXXIII, Berlin, 28-29 November, 2019

von Friedrichs, Y. (2018). Jämställd regional utveckling. Paper presented at the Regional utveckling 2018, Stockholm, 8 maj 2018

von Friedrichs, Y. (2018). Preconditions for Social Entrepreneurship and Social Innovations in Rural Settings. Paper presented at the 10th International Social Innovation Research Conference, Heidelberg, 3-5 Sept, 2018

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2018). Prerequisites for local citizen driven social entrepreneurship : the case of public-private collaboration in rural Sweden. I Social capital and development trends in rural area vol.12.

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2018). The Times They Are a-Changing : prerequisites for social entrepreneurship in rural Sweden. Paper presented at the SEWF 2018 Academic Symposium, Glasgow, 10-11 September, 2018

Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. & Säterberg, E. (2017). Beyond financial gain : socially motivated entrepreneurship. Paper presented at the The 24th Nordic Academy of Management conference, Bodø, Norway, 23-25 August 2017

von Friedrichs, Y. (2017). Educating compassionate leaders of tomorrow : A study of how university students in Sweden perceive the concept of compassion and to what extent the education affects students’ perception. Paper presented at the The 24th Nordic Academy of Management conference, Bodø, Norway, 23-25 August 2017

von Friedrichs, Y. (2017). Entrepreneurship for sustainable gender-sensitive economic development. Paper presented at the United Nations Population Fund, Consultation on Women’s Economic Empowerment

von Friedrichs, Y. (2017). Gender-equal entrepreneurship – a precondition for regional development?. Paper presented at the Winnet Sverige seminarium om Regional Jämställd tillväxt och utveckling, 18 oktober 2017

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2017). Regional Development and Social Entrepreneuraship in Sweden - a project where research makes a difference!. Paper presented at the Forskarfredag

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2017). Social entrepreneurship in everyday life : contextual prerequisites for people-centered development. Paper presented at the The 24th Nordic Academy of Management conference, Bodø, Norway, 23-25 August 2017

von Friedrichs, Y. (2016). Compassion – a future passion in higher education? : A study of how tomorrow's leaders and workforce perceive the concept of compassion. Paper presented at the The 13th Workshop on Social Capital and Development Trends in the Swedish and Japanese Countryside

von Friedrichs, Y. (2016). Det könsmärkta företagandet – ett hinder för jämställdhet?. Paper presented at the Genusmaraton 2016 – med periferin i centrum, Campus Sundsvall, 18 februari 2016

von Friedrichs, Y. (2016). Det nya entreprenörskapet- från stuprör till hängrännor!. Paper presented at the Fortbildningsdag i arrangemang av gymnasiesamverkangruppen inom Regionalt Utvecklingsnätverk (RUN) vid Mittuniversitetet, Campus Östersund, 31 oktober 2016

von Friedrichs, Y. (2016). Entreprenörskap i ett integrerande hållbart samhälle på lika villkor. Paper presented at the Entreprenörskapsdagarna 2016, Tema: Entreprenörskap i ett integrerande hållbart samhälle på lika villkor, Campus Östersund 18-19 oktober 2016  

von Friedrichs, Y. (2016). The Cultural and Creative Industries as Drivers of Regional Development through Social Entrepreneurship-Perspectives from the Swedish Periphery. Paper presented at the The 10th Annual Meeting of the UNESCO Creative Cities Network (UCCN), Östersund, September 14-16, 2016

von Friedrichs, Y. (2016). Vad krävs för befordran?. Paper presented at the Fekis-konferensen, Uppsala, 20-21 oktober 2016

von Friedrichs, Y. (2015). Challenging the normative entrepreneurship – a prerequisite for regional development. Paper presented at the 18th Uddevalla Symposium on: "Regional Development in an International Context, Regional, National, Cross Border and International Factors for Growth and Development", University of Southern Denmark, Sønderborg, Denmark, 11-13th June 2015

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2015). Gender equal entrepreneurship driver for regional renewal?. Paper presented at the The 12th Workshop on Social Capital and Development Trends in the Swedish and Japanese Countryside, Takayama, Japan, 23-25 Maj, 2016

von Friedrichs, Y. (2015). Tourism and the Creative Industry – drivers for Regional Development and Gender Equal Entrepreneurship?. Paper presented at the Thematic Partnership, Winnet Baltic Sea Region, BSR Winnet Centre of Excellence® Workshop in Karlshamn, 22 September 2015

Bogren, M. & von Friedrichs, Y. (2014). Arranging for social capital within development projects for women entrepreneurs. Paper presented at the 18th Nordic Conference on Small Businesses (NCSB) Research 14-16 May 2014, Bodø, Norway, 14-16 May.

Sörensson, A. & von Friedrichs, Y. (2014). Co-creation through an entrepreneurial training program focused on tourism, winter sport and outdoor products. Paper presented at the ATHE 2014 Annual Conference, Edinburgh, December 4-5 2014

von Friedrichs, Y. (2014). Det nya entreprenörskapet och välfärdssamhällets utmaningar. Paper presented at the Entreprenörskapsdagarna, Mittuniversitetet, Östersund 7-8 oktober

von Friedrichs, Y. (2014). Företagande behövs både i städerna och på landsbygden : Samhällsentreprenörskap som modell för gränsöverskridande samverkan och regional utveckling. Paper presented at the Reväst, Högskolan Väst, Trollhättan 16 oktober

von Friedrichs, Y. (2014). Förutsättningar för jämställt företagande. Paper presented at the Ambassadörer och Främjare för kvinnors företagande i Jämtlands län, Almi företagspartner, 26 november.

von Friedrichs, Y. (2014). Jämställt företagande – en förutsättning för regional utveckling. Paper presented at the Installationstal, Akademisk högtid, Mittuniversitetet 10 oktober

von Friedrichs, Y. (2014). Jämställt företagande - hur svårt kan det vara?. Paper presented at the Forskar Grand Prix, Mittuniversitetet, Sundsvall 21 september

von Friedrichs, Y. & Wahlberg, O. (2014). Serving rural renewal and local prosperity : The case of a table tennis clubs' way to social entrepreneurship.. Paper presented at the 17th Uddevalla Symposium 2014, Uddevalla, 12-14 June.

von Friedrichs, Y. (2014). Societal entrepreneurship - innovation model for regional renewal? : Broadening the concept of entrepreneurship to mobilize financial, human and social capital.. Paper presented at the The Eleventh Workshop on Social Capital and Development Trends in the Swedish and Japanese Countryside with special subtheme: Social Entrepreneurship for development of non-metropolitan and rural areas, Östersund, Sweden, 21-22 August.

Sörensson, A. & von Friedrichs, Y. (2014). Sustainable Tourism among Swedish Tourism Service Providers : Easy to Say but Difficult to Implement. I Uddevalla Symposium 2014 : Geography of Growth.. S. 307--316.

Sörensson, A. & Von Friedrichs, Y. (2014). Sustainable tourism among swedish tourist producers : easy to say but difficult to implement. Paper presented at the 17th Uddevalla Symposium 2014, 12-14 juni, 2014.

Sörensson, A. & von Friedrichs, Y. (2014). The view of mass tourists on sustainability values : comparison between two destinations. Paper presented at the 23rd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality

Sörensson, A. & von Friedrichs, Y. (2014). Tourism service providers building strong brands through long lasting relationships?. Paper presented at the ATLAS annual conference 2014, Budapest Hungary, 22-24 October 2014

Sörensson, A. & von Friedrichs, Y. (2013). Enacting through higher education : creating social entrepreneurship in a ski resort?. Paper presented at the 5th SERNOC Seminar, Tartu University, Estonia 16-17 April 2013

Bogren, M. & von Friedrichs, Y. (2013). Social capital in women´s entrepreneurship : designing projects for business growth. Paper presented at the Nordic Academy of Management conference,Reykjvik, Iceland,21-23 August 2013

Sörensson, A. & von Friedrichs, Y. (2013). Students' perception on an entrepreneurial education program. Paper presented at the 22nd Nordic Academy of Management Conference, Reykjavik 21-23 August 2013

Sörensson, A. & Von Friedrichs, Y. (2013). Tourism as a driver for development in ski resorts in Sweden : Comparison between two destinations. I Uddevalla Symposium 2013 : Innovation, high-growth entrepreneruship and regional development. Trollhättan : (Research reports University West). S. 603--622.

Sörensson, A. & von Friedrichs, Y. (2013). Tourism development in ski resorts in Sweden. Paper presented at the ICOT 2013 Limassol Cyprus

Sörensson, A. & von Friedrichs, Y. (2013). Tourists view on attributes for development at ski resorts in Sweden. Paper presented at the 22nd Nordic academy of management conference NFF 2013, Reykjavik, 21-23 August, 2013.

von Friedrichs, Y. (2012). Hur kan vi skapa undervisning i ämnet företagsekonomi som är värdeskapande för studenter, ämnet, arbetslivet. Paper presented at the Fekis 2012, Handelshögskolan, Umeå, 17-18 oktober

von Friedrichs, Y. (2012). Marketing and Branding Tourist Destinations - The Scandinavian Case. Paper presented at the China Symposium 2012, School of Business, Stockholm University 29-31 August

von Friedrichs, Y. , Dalborg, C. & Wincent, J. (2012). Risk perceptions, Passion and Self-efficacy : Why Women are Less Inclined to Start-up New Ventures. Paper presented at the 26TH RENT conference,Lyon, France, November 21-23

von Friedrichs, Y. (2012). SESPA - Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas. Paper presented at the Social Entrepreneurship Research Network for the Nordic Countries (SERNOC), Workshop, Helsinki, 25-26 April

von Friedrichs, Y. (2012). Socialt Entreprenörskap – vägen till ansvarsfull samhällsutveckling. Paper presented at the Konferens om kooperationens möjligheter, Coompanion, Östersund, 23 november

von Friedrichs, Y. (2012). Socialt Entreprenörskap- vad vet vi?. Paper presented at the Almedalsveckan, Gotland, 5 Juli

Sörensson, A. & von Friedrichs, Y. (2012). Sustainable Mass Tourism Destination Tourists’ perception of sustainability in Italy and Greece. Paper presented at the ICOT2012-Setting the Agenda for Special Interest Tourism:
Past, Present and Future, Archanes, Crete, Greece, 23-26 May

Bogren, M. & von Friedrichs, Y. (2011). Managing business network processes in women´s entrepreneurship – a challenging task. Paper presented at the NFF, August 20-24, Stockholm 2011.

Bogren, M. , von Friedrichs, Y. , Rennemo, Ø. & Widding, Ø. (2011). Networking women entrepreneurs : a fruitful base for business growth?. Paper presented at the ICSB Word Conference, Stockholm

von Friedrichs, Y. (2011). Samhällsentreprenörskap och socialt företagande. Paper presented at the Nationell konferens "Låt oss tala om samhällsentreprenörskap", Östersund, Sweden, 28-29 November

von Friedrichs, Y. , Lundström, A. & Wincent, J. (2011). SESPA - Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas. Paper presented at the Conference – Planning the future Knowledge Base for Evaluation, European Commission Directorate General for Research & Innovation, Bruxelles, Belgium, 30 September

Sörensson, A. & Von Friedrichs, Y. (2011). Sustainable mass tourism destination : tourists in Bologna Italy. Paper presented at the UNWTO Tourism and Science: Bridging theory and practice, Vilamoura, Portugal 1-3 June 2011

von Friedrichs, Y. (2009). Collective Entrepreneurship - Networking as a strategy to business development. Paper presented at the The 2009 Naples forum on service: service-dominant logic, service science, and network theory

Skoglund, W. & von Friedrichs, Y. (2009). Creative industries, food and commercialization. Paper presented at the The 12th Uddevalla Symposium 2009

von Friedrichs, Y. & Boter, H. (2009). Regional Strategic Entrepreneurship - a model to meet radical changes. Paper presented at the G-Forum, 13th Annual Interdisciplinary Entrepreneurship Conference

von Friedrichs Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling : Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. I HSS07 : Högskolor och Samhälle i Samverkan.

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2007). Networking Tourism Entrepreneurs and the Role of Social Capital : 2007 Advances in Tourism Marketing Conference.

Backlund, I. & von Fridrichs Grängsjö, Y. (2007). Nya samarbetsformer för utveckling av småföretagande i perifera regioner : Småföretagardagarna 2007.

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2006). Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling : Akademi Norr.

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2006). Företagsamhet = Jämtlands framtid : Rektorskonferens, kommunförbundet, Åre. Key-note speaker.

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2006). Kan konkurrenter samarbeta? Exempel: Hotellgruppen : Ung Entreprenör 06 Åre.

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2006). Preparing for Entrepreneurship in Structural Transformation of Economy - Lessons learned from Sweden : Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities.

von Freidrich Grängsjö, Y. (2005). Handlingsnätverk för lokal utveckling-en studie av konkurrens och samarbete inom hotellgruppen i Östersund : Högskolor och Samhälle i Samverkan (HSS05).

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2005). Påverkar statliga utlokaliseringar en privat näringslivsutveckling : Regionernas tillstånd-en konferens om regional utveckling och tillväxt. Åre, ITPS.

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2005). Social capital in destination relationship marketing. I Proceedings. 2nd International Symposium on Rural Tourism and Hospitality Cultures, Rovaniemi 2005.

Dalborg, C. & von Friedrichs Grängsjö, Y. (2005). Supportive measures to promote the establishment of companies. I The 18th Scandinavian Academy of Management.

von Friedrich Grängsjö, Y. (2004). Co-operative Marketing in Local Competitor Networks : ANZMAC 2004.

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2004). Organizing for Action and Local Development at a Tourist Destination. I Tourism: State of the Art II Conference.

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2004). Social Capital - a Facilitator for Action-oriented Destination Marketing? : The International Colloquium in Relationship Marketing 2004.

von Friedrichs Grängsjö, Y. & Nilsson, M. (2004). The Tourist destination : a social arena of local business development. I ATLAS International Conference 2004.

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2003). Non-profit organizations - arena for local development. : 12th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Stavanger, 2-5 oktober..

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2003). Organizing for action and local development. : The 17th Nordic Conference on Business Studies, Reykjavik, 13-16 augusti.The 17th Nordic Conference on Business Studies, Reykjavik, 13-16 augusti.The 17th Nordic Conference on Business Studies.

von Friedrichs Grängsjö, Y. & Nilson, M. (2003). Turistdestinationen : en social arena för lokal affärsutveckling.. I En växande landsbygd : en konferens om välfärd och tillväxt : Östersund 1-2 september 2003. Östersund : . S. 48-

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2002). Destination Networking. : Academy of Marketing 7th Annual Research Symposium on the Marketing /Entrepreneurship Interface, Oxford, 9-11 januari..

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2002). Destination networking: co-opetition in peripheral surroundings.. I Co-operation & competition : C & C : "co-opetition" : approaches to the organization of the future : International Conference on Co-operation & Competition (2 : 2002 : Växjö).

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2002). Marketing Equilibrium In Entrepreneurial Cluster. : The 11th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Resesarch, Göteborg, 14-17 november..

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2001). Destination Networking: co-opetition in a ski resort. : 16:e Nordiska Företagsekonomiska Ämneskonferensen, Uppsala, 16-18 augusti..

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2001). Destinationsmarknadsföring - samarbete och konkurrens i nätverk. : Forskardagarna, Stockholm, 19 - 20 oktober..

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2000). Destination Networking: co-opetition in a ski resort. : The 8th International Colloquium in Relationship Marketing, Stockholm, 6-9 december..

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2000). Modell för Destinationsutveckling? Erfarenheter från ett tvåårigt regionalt EU - projekt i norra Sverige. : The 9thNordic Tourism Research Conference, Bornholm, 12-14 oktober..

von Friedrichs Grängsjö, Y. & Rosenberg, L. (1998). Networking as a Strategic Approach to Development for Women Entrepreneurs- Evaluation of the Project A National Centre for Small Scale Tourism. : Marketing and Entrepreneurship Interface Symposium, AM/UIC/AMA Special Interest Group, Northampton, 8-9 januari..

von Friedrichs Grängsjö, Y. & Rosenberg, L. (1998). Networking Women Entrepreneurs in Rural Tourism : The Hidden Conflict Between Bases. I Konferensrapport, 7:e Nordiska Forskarsymposiet i Turism.

von Friedrichs Grängsjö, Y. & Rosenberg, L. (1998). The Development of Rural Tourism Women Entrepreneurs- Networking Cityboys and Peasants? : The 10th Nordic Small Business Research Conference, SIRE, Växjö, 14-16 juni..

von Friedrichs Grängsjö, Y. & Rosenberg, L. (1998). Utveckling av kvinnliga entreprenörer i glesbygd - nätverkande i perspektiv : Konferens om Regional utveckling, SIR, Östersund, 18 november..

von Friedrichs Grängsjö, Y. (1997). Marketing in Tourist Destinations-a study in progress eller How Small Businesses In The Tourism Industry Area Working With Marketing: Some Examples From Sweden. : Marketing and Entrepreneurship Interface Symposium, AM/UIC/AMA Special Interest Group, Dublin, 9-10 januari..

von Friedrichs Grängsjö, Y. (1995). Destinationsmarknadsföring - företagets relationer i ett nätverk : Besöksforum, Stockholm, 20 november..

von Friedrichs Grängsjö, Y. & Grängsjö, P. (1995). Nordic School & Turism. : Nordic School Seminarium, Åre, 8-11 mars..

Rapporter

von Friedrichs, Y. & Sundin, E. (2014). Företagande på lika villkor? : Kartläggning av företagsfrämjande aktörers attityd, strategier och operativa arbete avseende jämställt företagande i Västernorrlands län. Härnösand : Winnet Västernorrland    

Lundström, A. , Nordström, C. & von Friedrichs, Y. (2014). Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?. Östersund : Mittuniversitetet  

Salman, K. , von Friedrichs, Y. & Shukur, G. (2009). Macroeconomic Factors and Swedish Small and Medium-Sized Manufacturing Firm Failure. Stockholm : The Royal Institute of Technology Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS), Paper No. 185. (CESIS Electronic Working Paper Series 185).    

von Friedrichs, Y. (2009). Omvandling, omställning och omstrukturering i närsamhället : En studie om hur försvarsnedläggningen i Sverige under 2000-talets första år påverkat lokal näringslivsutveckling. Östersund : Mid Sweden University (Social Science Reports from Mid Sweden University 1).  

von Friedrichs Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling-Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. Jönköping : Högskolan i Jönköping (Science, university and society 2007:5).

von Friedrich Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Forskningsprojektet Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling : Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. Mittuniversitetet

von Friedrichs Grängsjö, Y. (2000). Småföretagens marknadsföring i en turismintensiv miljö : Fallstudie Strömstad.

von Friedrichs Grängsjö, Y. (1999). Turism 2000 i halvtid : En studie av ett tvåårigt regionalt destinationsutvecklingsprojekt.. Östersund : Mitthögskolan

Myhr Andersson, G. , von Friedrichs Grängsjö, Y. & Rosenberg, L. (1997). Slutrapport och Utvärdering av Nationellt Centrum för Småskalig Turism.. (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1997:3).

von Friedrichs Grängsjö, Y. (1995). Case Writing : Sjutton cases från en workshop med Jim Erskine.

von Friedrichs Grängsjö, Y. (1995). Destinationsmarknadsföring : en jämförande studie av tre turistdestinationer..

Samlingsverk (redaktör)

von Friedrichs, Y. (ed.) & Wollan, G. (ed.) (2019). Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Forlag

von Friedrichs, Y. (ed.) , Westlund, H. (ed.) & Kobayashi, K. (ed.) (2015). Social Capital and Development Trends in Rural Areas : The Role of Social Entrepreneurship and Social Capital in Rural Renewal. Jönköping : Jönköping International Business School  

von Friedrichs, Y. (ed.) , Gawell, M. (ed.) & Wincent, J. (ed.) (2014). Samhällsentreprenörskap : Samverkande för lokal utveckling. Östersund : Mid Sweden University (Social Science Reports from Mid Sweden University 5).  

Lundström, A. (ed.) , Zhou, C. (ed.) , von Friedrichs, Y. (ed.) & Sundin, E. (ed.) (2014). Social Entrepreneurship : Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions. Heidelberg : Springer Berlin/Heidelberg (International studies in entrepreneurship Vol 29).  

von Friedrichs, Y. (ed.) & Rennemo, Ø. (ed.) (2013). Kvinnors företag och företagande kvinnor : Tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Trondheim : Akademika forlag

Sidan uppdaterades 2023-09-21