SESPA är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som undersöker hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagandet i glesa strukturer.

Gamla bildbanksbilder

Sidan uppdaterades 2021-02-12