Forskning

Spara favorit 16 jul juli 2019
Exteriör Campus Sundsvall

Den forskning som bedrivs vid CER fokuserar på branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision samt branschföretagens kunder, främst små och medelstora företag.

Läs mer om vår forskningsinriktning och våra pågående projekt här

Här hittar du våra publikationer

Här nedan finns sammanställning över CERs publikationer till och med 30 juni 2019. Nedan framgår antalet publikationer per inriktning och kategori samt totalt.

Publicerad forskning

Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 27
 • Fastighet 13*
 • Redovisning, revision 17
 • Strategiska nätverk 14
 • SMF Tillväxt 20
 • Övrigt 3

Totalt 94

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 17***
 • Fastighet  7*
 • Redovisning, revision  5**
 • Strategiska nätverk  11
 • SMF Tillväxt 2
 • Övrigt  6

Totalt  48

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är två branschövergripande
*** Av dessa är fem branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 26
 • Fastighet  19
 • Redovisning, revision  13
 • Strategiska nätverk  25
 • SMF Tillväxt 19
 • Övrigt  1

Totalt  103

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 2
 • Fastighet 3
 • Redovisning, revision 9
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Övrigt 2

Totalt 17

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 18
 • Fastighet 11
 • Redovisning, revision 15
 • Strategiska nätverk 4
 • SMF Tillväxt 5
 • Övrigt 2

Totalt 55

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 0
 • Fastighet 1
 • Redovisning, revision 14
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Övrigt 0

Totalt 16

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 90
 • Fastighet 54
 • Redovisning, revision 73
 • Strategiska nätverk 54
 • SMF tillväxt 48
 • Övrigt 14

Totalt 333

2
7
cer-logotype

Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer

Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, omslagsbild

CERs forskare har tillsammans med forskare från andra lärosäten givit ut antologin Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer.

Köp boken här!

Hållbarhetens många ansikten

Bokomslag

Boken Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier är en populärvetenskaplig antologi om hållbarhet ur en mängd olika perspektiv.
Läs en intervju med bokens redaktörer.

Läs boken online eller maila sara.nyhlen@miun.se för att beställa en tryckt version till självkostnadspris.