Exteriör Campus Sundsvall

Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 37
 • Fastighet 13*
 • Redovisning, revision 22
 • Strategiska nätverk, regional utveckling 21
 • SMF tillväxt  26
 • Livslångt lärande 2
 • Övrigt 6

Totalt 127

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 35***
 • Fastighet  9*
 • Redovisning, revision  24**
 • Strategiska nätverk, regional utveckling 12
 • SMF tillväxt 2
 • Livslångt lärande 12
 • Övrigt  13

Totalt  107

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är tre branschövergripande
*** Av dessa är sex branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 46
 • Fastighet  19*
 • Redovisning, revision  15
 • Strategiska nätverk, regional utveckling 44
 • SMF tillväxt 22
 • Livslångt lärande 17
 • Övrigt  2

Totalt  165

* Av dessa är en branschövergripande

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 4
 • Fastighet 6
 • Redovisning, revision 14
 • Strategiska nätverk, regional utveckling 1
 • SMF tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 3

Totalt 29

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 29
 • Fastighet 13*
 • Redovisning, revision 22*
 • Strategiska nätverk, regional utveckling 8
 • SMF tillväxt 10
 • Livslångt lärande 1
 • Övrigt 2

Totalt 85

* Av dessa är en branschövergripande

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 1
 • Fastighet 1
 • Redovisning, revision 16
 • Strategiska nätverk, regional utveckling 1
 • SMF tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 0

Totalt 20

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 152
 • Fastighet 61
 • Redovisning, revision 112
 • Strategiska nätverk, regional utveckling 88
 • SMF tillväxt  62
 • Livslångt lärande 32
 • Övrigt 26

Totalt 533

Bok från HåSa-projektet
Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, omslagsbild
Finansiell reglering2

Sidan uppdaterades 2024-02-19