Forskning

Sundsvall_SP_0025.jpg

Den forskning som bedrivs vid CER fokuserar på branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision samt branschföretagens kunder, främst små och medelstora företag.

Läs mer om vår forskningsinriktning och våra pågående projekt här

Här hittar du våra publikationer

Här nedan finns sammanställning över CERs publikationer till och med 15 dec 2019. Nedan framgår antalet publikationer per inriktning och kategori samt totalt.

Bok från HåSa-projektet

Boken Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier är en populärvetenskaplig antologi om hållbarhet ur en mängd olika perspektiv.
Läs en intervju med bokens redaktörer.

Läs boken online eller maila sara.nyhlen@miun.se för att beställa en tryckt version till självkostnadspris.

Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, omslagsbild

CERs forskare har tillsammans med forskare från andra lärosäten givit ut antologin Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer.

Köp boken här!

Finansiell reglering2

Nu finns antologin Finansiell reglering och tillsyn tillgänglig på Studentlitteratur. Redaktörer är CERs forskare Anna-Karin Stockenstrand och Peter Öhman samt Rebecca Söderström vid Uppsala universitet. I antologin diskuterar man bland annat om den globala finansskrisen skapat nya risker inom den finansiella regleringen.

För frågor, kontakta Peter Öhman, CER.

Publicerad forskning

Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 28
 • Fastighet 13*
 • Redovisning, revision 18
 • Strategiska nätverk 15
 • SMF Tillväxt 20
 • Övrigt 3

Totalt 97

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 27***
 • Fastighet  7*
 • Redovisning, revision  5**
 • Strategiska nätverk  11
 • SMF Tillväxt 2
 • Övrigt  6

Totalt  58

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är två branschövergripande
*** Av dessa är fem branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 28
 • Fastighet  19
 • Redovisning, revision  13
 • Strategiska nätverk  30
 • SMF Tillväxt 19
 • Övrigt  1

Totalt  110

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 2
 • Fastighet 3
 • Redovisning, revision 10
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Övrigt 2

Totalt 18

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 21
 • Fastighet 11
 • Redovisning, revision 16
 • Strategiska nätverk 4
 • SMF Tillväxt 5
 • Övrigt 2

Totalt 59

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 0
 • Fastighet 1
 • Redovisning, revision 15
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Övrigt 0

Totalt 17

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 106
 • Fastighet 54
 • Redovisning, revision 77
 • Strategiska nätverk 60
 • SMF tillväxt 48
 • Övrigt 14

Totalt 359