Forskning

Spara favorit 7 nov november 2019
Exteriör Campus Sundsvall

Den forskning som bedrivs vid CER fokuserar på branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision samt branschföretagens kunder, främst små och medelstora företag.

Läs mer om vår forskningsinriktning och våra pågående projekt här

Här hittar du våra publikationer

Här nedan finns sammanställning över CERs publikationer till och med 31 oktober 2019. Nedan framgår antalet publikationer per inriktning och kategori samt totalt.

Publicerad forskning

Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 27
 • Fastighet 13*
 • Redovisning, revision 18
 • Strategiska nätverk 14
 • SMF Tillväxt 20
 • Övrigt 3

Totalt 95

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 26***
 • Fastighet  7*
 • Redovisning, revision  5**
 • Strategiska nätverk  11
 • SMF Tillväxt 2
 • Övrigt  6

Totalt  57

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är två branschövergripande
*** Av dessa är fem branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 28
 • Fastighet  19
 • Redovisning, revision  13
 • Strategiska nätverk  28
 • SMF Tillväxt 19
 • Övrigt  1

Totalt  108

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 2
 • Fastighet 3
 • Redovisning, revision 10
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Övrigt 2

Totalt 18

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 21
 • Fastighet 11
 • Redovisning, revision 15
 • Strategiska nätverk 4
 • SMF Tillväxt 5
 • Övrigt 2

Totalt 58

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 0
 • Fastighet 1
 • Redovisning, revision 15
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Övrigt 0

Totalt 17

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 104
 • Fastighet 54
 • Redovisning, revision 76
 • Strategiska nätverk 57
 • SMF tillväxt 48
 • Övrigt 14

Totalt 353

2
7
cer-logotype

Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer

Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, omslagsbild

CERs forskare har tillsammans med forskare från andra lärosäten givit ut antologin Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer.

Köp boken här!

Hållbarhetens många ansikten

Bokomslag

Boken Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier är en populärvetenskaplig antologi om hållbarhet ur en mängd olika perspektiv.
Läs en intervju med bokens redaktörer.

Läs boken online eller maila sara.nyhlen@miun.se för att beställa en tryckt version till självkostnadspris.