Forskning

Spara favorit 29 apr april 2019
Exteriör Campus Sundsvall

Den forskning som bedrivs vid CER fokuserar på branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision samt branschföretagens kunder, främst små och medelstora företag.

Läs mer om vår forskningsinriktning och våra pågående projekt här

Här hittar du våra publikationer

Här nedan finns sammanställning över CERs publikationer till och med 15 april 2019. Nedan framgår antalet publikationer per inriktning och kategori samt totalt.

Publicerad forskning

Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 26
 • Fastighet 13***
 • Redovisning, revision 17
 • Strategiska nätverk 13
 • SMF Tillväxt 20
 • Övrigt 3

Totalt 92

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 17***
 • Fastighet  7 *
 • Revision  5 **
 • Strategiska nätverk  11
 • SMF Tillväxt 2
 • Övrigt  6

Totalt  48

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är två branschövergripande
*** Av dessa är fem branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 24
 • Fastighet  19
 • Revision  13
 • Strategiska nätverk  25
 • SMF Tillväxt 18
 • Övrigt  1

Totalt  100

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 2
 • Fastighet 3
 • Revision 9
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Övrigt 2

Totalt 17

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 18
 • Fastighet 11
 • Revision 13
 • Strategiska nätverk 4
 • SMF Tillväxt 5
 • Övrigt 1

Totalt 52

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 0
 • Fastighet 1
 • Revision 13
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Övrigt 0

Totalt 15

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 87
 • Fastighet 54
 • Revision 70
 • Strategiska nätverk 53
 • SMF tillväxt 47
 • Övrigt 13

Totalt 324

2
7
cer-logotype

Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer

Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, omslagsbild

CERs forskare har tillsammans med forskare från andra lärosäten givit ut antologin Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer.

Köp boken här!

Hållbarhetens många ansikten

Bokomslag

Boken Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier är en populärvetenskaplig antologi om hållbarhet ur en mängd olika perspektiv.
Läs en intervju med bokens redaktörer.

Läs boken online eller maila sara.nyhlen@miun.se för att beställa en tryckt version till självkostnadspris.