Få en snabb inblick i några av de projekt vi driver.

Hållbart byggande

Aktuella forskningsprojekt

Affärsmodell för hållbart boende för äldre

Social samvaro och ett aktivt liv kan göra att individer håller sig friskare längre. Förstudien ”Affärsmodeller för hållbart boende för äldre” utgår från just det genom att studera Mitthems...

Boende, integration och arbete

En jämförelse av Sveriges större städer visar att i segregerade bostadsområden är exempelvis inkomstnivåerna lägre och hälsoriskerna för de boende högre. Var man är bosatt visar sig också ha stor...

Avslutade projekt

Förstärkt stadsmiljö

Stadskärnan är inte bara en stads ansikte utåt, stadskärnors attraktivitet har också visat sig vara avgörande för regioners tillväxt. Denna förstudie – Förstärkt stadsmiljö – har därför riktat sin...

Hållbar organisering

Projektet är en förstudie med syftet att i samförstånd med Sundsvalls kommuns företrädare bidra till utveckling av hållbara arbetsvillkor för kommunanställda.

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677