Få en snabb inblick i några av de projekt vi driver.

Hållbart byggande

Aktuella forskningsprojekt

Digital banking and finance

Projektet digital banking and finance handlar om hur individer och företag hanterar finansiella transaktioner.

Faktorer som formar platsers attraktivitet

Befolkningsstrukturen är ständigt i förändring mot en åldrande befolkning, ökad migration och urbanisering. Detta leder till utmaningar för såväl arbetsmarknaden som för välfärden och samhällen i...

Avslutade projekt

Affärsmodell för hållbart boende för äldre

Social samvaro och ett aktivt liv kan göra att individer håller sig friskare längre. Förstudien ”Affärsmodeller för hållbart boende för äldre” utgår från just det genom att studera Mitthems...

Boende, integration och arbete

En jämförelse av Sveriges större städer visar att i segregerade bostadsområden är exempelvis inkomstnivåerna lägre och hälsoriskerna för de boende högre. Var man är bosatt visar sig också ha stor...

Förstärkt stadsmiljö

Stadskärnan är inte bara en stads ansikte utåt, stadskärnors attraktivitet har också visat sig vara avgörande för regioners tillväxt. Denna förstudie – Förstärkt stadsmiljö – har därför riktat sin...

Hållbar organisering

Projektet är en förstudie med syftet att i samförstånd med Sundsvalls kommuns företrädare bidra till utveckling av hållbara arbetsvillkor för kommunanställda.

Sidan uppdaterades 2020-11-12