Forskning
Exteriör Campus Sundsvall

CER bedriver branschnära forskning inom bank, försäkring, pension, fastighet och revision. Dessutom studeras branschföretagens kunder; en forskning som bl.a. inkluderar affärsmodellsinnovationer, artificiell intelligens, internationalisering, nätverkssamarbeten, riskhantering och regional utveckling.

Här hittar du våra publikationer

Här nedan finns sammanställning över CERs publikationer till och med 15 februari 2021. Nedan framgår antalet publikationer per inriktning och kategori samt totalt.

Publicerad forskning

Vetenskapliga artiklar

 • Bank, försäkring, pension 31
 • Fastighet 13*
 • Redovisning, revision 18
 • Strategiska nätverk 17
 • SMF Tillväxt 24
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 3

Totalt 106

* Av dessa är en branschövergripande

Avhandlingar, böcker och bokkapitel

 • Bank, försäkring, pension 31***
 • Fastighet  7*
 • Redovisning, revision  6**
 • Strategiska nätverk  12
 • SMF Tillväxt 2
 • Livslångt lärande 5
 • Övrigt  8

Totalt  71

* Av dessa är en branschövergripande
** Av dessa är tre branschövergripande
*** Av dessa är sex branschövergripande

Internationella konferensbidrag och nordiska workshops

 • Bank, försäkring, pension 31
 • Fastighet  19
 • Redovisning, revision  13
 • Strategiska nätverk  31
 • SMF Tillväxt 19
 • Livslångt lärande 6
 • Övrigt  1

Totalt  120

Debattartiklar

 • Bank, försäkring, pension 3
 • Fastighet 3
 • Redovisning, revision 10
 • Strategiska nätverk  0
 • SMF Tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 3

Totalt 20

CER Rapporter

 • Bank, försäkring, pension 23
 • Fastighet 11
 • Redovisning, revision 20*
 • Strategiska nätverk 6
 • SMF Tillväxt 6
 • Livslångt lärande - 
 • Övrigt 2

Totalt 68

Magisteruppsatser

 • Bank, försäkring, pension 1
 • Fastighet 1
 • Redovisning, revision 15
 • Strategiska nätverk  1
 • SMF Tillväxt 1
 • Livslångt lärande -
 • Övrigt 0

Totalt 19

Totalt antal publikationer

 • Bank, försäkring, pension 120
 • Fastighet 54
 • Redovisning, revision 82
 • Strategiska nätverk 67
 • SMF tillväxt 53
 • Livslångt lärande 11
 • Övrigt 17

Totalt 404

Bok från HåSa-projektet

Boken Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier är en populärvetenskaplig antologi om hållbarhet ur en mängd olika perspektiv.
Läs en intervju med bokens redaktörer.

Läs boken online eller maila sara.nyhlen@miun.se för att beställa en tryckt version till självkostnadspris.

Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer, omslagsbild

CERs forskare har tillsammans med forskare från andra lärosäten givit ut antologin Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer.

Köp boken här!

Finansiell reglering2

Nu finns antologin Finansiell reglering och tillsyn tillgänglig på Studentlitteratur. Redaktörer är CERs forskare Anna-Karin Stockenstrand och Peter Öhman samt Rebecca Söderström vid Uppsala universitet. I antologin diskuterar man bland annat om den globala finansskrisen skapat nya risker inom den finansiella regleringen.

För frågor, kontakta Peter Öhman, CER.