Projektgruppen

Konceptet Evenemangskompassen™ har utvecklats av denna lilla grupp centrala figurer inom evenemangsforskningen.