Projektgruppen

Spara favorit 20 jan januari 2014

Konceptet Evenemangskompassen™ har utvecklats av denna lilla grupp centrala figurer inom evenemangsforskningen.

Professor Donald Getz är en av dem mest välkända profilerna inom allt vad gäller evenemangsforskning.

Docent Steve Brown är även han ett bekant namn inom evenemangskretsarna och håller till i världens mest evenemangstäta område (Adelaide, södra Australien). Han för med sig ett liv av praktisk erfarenhet i arrangörskap och det senaste decenniet har han även arbetat inom akademin.

Robert Petterson är docent i kulturgeografi och gjorde ett namn för sig själv genom sina studier om evenemang kopplat till samerna. Med sin naturliga ledarskapsförmåga har han nu ansvar för Mittuniversitetets samverkanssatsning där han arbetar med att bygga och bibehålla broar mellan forskningsvärlden och näringslivet. Bra forskning, menar han, är sådan som talar klarspråk och kan nyttiggöras. Det är denna princip som Evenemangskompassen™ bygger på.