Turism och kulturarv används för att bygga fred

Hur kan turism och arv stödja fredsbyggande arbete? Den frågan har Daniel Laven, docent i kulturgeografi och lektor vid ETOUR, ställt sig. Nu har han ett kapitel publicerat i den nyligen släppta boken ”Heritage and Peacebuilding”.

Un
Foto: Unsplash

Vi börjar med en annan fråga: Varför ligger fokus nästan alltid på krig och konflikter istället för fred och vänskap? Den frågan är svår att svara på, även för en person som forskat inom området i många år.

– Jag vet inte. Förutom att museum brukar minnesgöra krig. Jag tror att det är lättare för länder och stater att främja den nationella identiteten genom konflikt istället för fred. Ibland behövs en konflikt för att främja den nationella identiteten, det ser vi på olika håll i världen, säger Daniel Laven.

Daniel Laven, forskare på ETOUR

Vad gäller just museum tar han ett par brittiska som exempel. The Imperial War Museum i London, som berättar om 1900-talets krigsår, är inte alls kontroversiellt jämfört med ett museum i Liverpool som handlar om slaveri.

– Varför är det inte alls kontroversiellt med krigsåren men väldigt kontroversiellt med ett museum om slaveri?

Det enkla svaret, som Daniel Laven ser det, är att stater behöver prata om och utbilda samhället kring krig och konflikter. Och glorifiera det.

– Annars är det ingen som vill gå ut i krig.

Samtidigt i Sverige, som i modern tid varit förskonat från krig, finns det massvis med armémuseer, militärhistoriska platser, lottamuseer och militärfordonsmuseer. Men med en enkel sökning på nätet hittas bara ett museum som handlar om fred, Fredens Hus i Uppsala. Det invigdes i sin nuvarande tappning så sent som 2011.

– Det finns ett smutsigt svar till frågan varför vi pratar så mycket om krig och konflikt. Där det inte finns krig behöver man inte heller prata om fred. Hur många fredsmonument finns det jämfört med krigsmonument i världen?

Försöker rädda kulturarv

En stor del av Daniel Lavens forskning har handlat om konflikten kring Israel-Palestina, och ganska snabbt började frågor om hur kulturarv kan användas fredsbyggande att dyka upp. Hans forskning ledde till kontakt med gruppen bakom hemsidan chwb.org (cultural heritage without boarders), en grupp som länge jobbat med bland annat att förhindra att kulturarvsbyggnader i Balkanområdet går förlorade i sviterna av kriget där.

När Daniel Laven träffade några av gruppens medlemmars uppstod genast viljan att samarbeta.

– Gruppen har försökt rädda viktiga kulturbyggnader och ta tillvara på de värden som finns runt kulturarv. Jag hade varit intresserad av liknande frågor i Israel-Palestinakonflikten och när jag träffade en av redaktörerna av boken, Diane Walters, frågade hon om jag ville skriva ett kapitel om det.

Daniel Lavens kapitel handlar om hur man kan hitta sätt att prata kring krig och konflikter och använda det som fredsbyggande snarare än att ta till ytterligare våld. Vad kan man lära sig av historien och hur kan man använda det för att skapa fred?

Ett hotell med en berättelse

I sina studier har han hittat flera konkreta exempel på hur man kan arbeta för att använda kulturarv fredsbyggande. Som exempel tar han upp hotellet the Fauzi Azar Inn i Nazaret, vars ägare jobbar med att berätta historien kring de konflikter som varit kring byggnaden. Hotellet är ett 200 år gammalt arabiskt hus där gästerna samlas kring vänskaplighet.

Turism, säger Daniel Laven, är viktig industri när det gäller fredsbyggande.

– Turism är på topp fem av de globala industrierna och det är ett bra exempel på att korsa gränser. Turism känner inga gränser, lika som att vatten inte känner några gränser. Alla människor behöver vatten, alla människor behöver luft. Resande skapar i sin tur sätt att engagera sig i nya kulturer.

Fortsätter sin forskning

Boken ”Heritage and Peacebuilding” släpptes av centret för kultur- och arvstudier vid Newcastle University i oktober. Arbetet med att forska kring kultur som fredsbyggande fortsätter för Daniel Laven. Tillsammans med forskare från flera andra universitet har han lämnat in en ansökan om fortsatta medel kring ämnet. Han ska snart tillbaka till Israel och Palestina.

Heritage and Peacebuilding, en bok om hur turism och arv kan stödja fredsarbete.

– Vi fortsätter hitta exempel på när Israel och Palestina jobbar tillsammans. Vi letar exempel där arv används för fred istället för krig, det finns helt klart en obalans där.

Han funderar en stund, och tillägger:

Världen behöver inte fler krigsmonument. Vi måste bygga och möjliggöra fredskulturer.

Kontakt

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 86 20