Vill du utvecklas och avancera i arbetslivet? Hos oss är individens utveckling och lärande i centrum.

CF006963.jpg

Vi bedriver både utbildning på grund- och avancerad nivå samt erbjuder kurser och program, sk uppdragsutbildningar, med fokus på kompetenstillförsel och kompetensutveckling utifrån våra samarbetspartners behov. 

Högskoleutbildningar

Ekonomprogram, 180 hp
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management, 60 hp
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp

Uppdragsutbildningar

Flexibla, korta kurser för branschutveckling

Kontakt

Vid frågor kontakta professor Peter Öhman, centrumledare CER.