Studenter, utomhus, Östersund

Ekonomprogram, 180 hp

Vill du jobba inom redovisning, finans eller marknadsföring? Vi erbjuder dig ett ekonomprogram med en stark koppling till arbetslivet. Via våra branschnätverk erbjuds du en mångfald av näringslivsinslag genom hela utbildningen. Gästföreläsningar, praktik och skarpa case ger dig möjlighet att skapa kontakter med framtida arbetsgivare redan under studietiden.


 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L2031
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4031
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Det treåriga ekonomprogrammet innehåller kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, juridik och informatik, och leder fram till en ekonomie kandidatexamen. Programmet ges vid båda campusorterna Sundsvall och Östersund. Under din studietid läser du huvudområdet företagsekonomi varvat med kompletterande ämnen. Under det första året ingår kurser inom företagsekonomi och nationalekonomi. Under det andra året läser du kurser inom företagsekonomi, vetenskaplig metod, inledande juridik samt statistik. Inför det tredje året väljer du inriktning mot antingen marknadsföring och affärsutveckling eller redovisning och finansiering. Kurserna det tredje året ges företrädesvis på engelska. Via vårt internationella kontaktnät har du möjlighet att under en eller två terminer förlägga din studietid vid ett utländskt universitet.

Marknadsföring och affärsutveckling
Inriktningen behandlar förutsättningar för affärsmodellsutveckling och innovationer där marknadsundersökningar, affärsnätverk och sociala relationer samt fördjupade kunskaper i konsumentbeteende utgör viktiga beståndsdelar. Här ingår även strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. I inriktningen ingår även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt handelsrätt.

Redovisning och finansiering
Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper kopplat till arbete med kvalificerade uppgifter inom ekonomisk styrning och planering, finans- och finansieringsfrågor samt redovisning och revision. Inriktningen innehåller även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt beskattningsrätt.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration

Efter utbildningen

Inriktningen marknadsföring och affärsutveckling
Sammantaget ger specialiseringen en god grund för befattningar såsom företagsledare, affärsutvecklare, marknadsförare och säljare, både i en nationell och en internationell kontext.

Inriktningen redovisning och finansiering
Specialiseringen ger en god grund för blivande redovisare, revisorer, banktjänsteman, försäkringsrådgivare och ekonomiadministratörer i högre befattningar. Detta i första hand i företag men även för motsvarande arbetsuppgifter inom offentliga förvaltningar.

Kontakt

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-22