Att komma närmare men inte nära nog? Om att synliggöra arbetsförmågor inom osynliggörande system

Att komma närmare men inte nära nog? Om att synliggöra arbetsförmågor inom osynliggörande system

Kunskaper om effekter av kommunala arbetsmarknadsinsatser är begränsade och studier visar på ovissa eller små effekter av dessa. En anledning till detta kan vara att det saknas dokumentation av insatser vilket därför försvårar analys av dessa.

arbete, möte, samarbete, ledare

Fakta

Projektperiod

200901-210915

Kommunsamverkan

Projektledare

Projektmedlemmar

Gunilla Olofsdotter

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428644

Lillian Krantz, Härnösands kommun

Lillian Krantz, Härnösands kommun

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9