Beska - Bekämpning av skogsskador i Mellannorrland

Skogen utgör en central naturresurs för regionen och förväntas vara en viktig komponent i omställningen till en biobaserad ekonomi.

Tallplant Holmen
Beska seminarium film

Beska slutseminarium 30 mars

Finansiärer

Logo Logga Tillväxtverket Region Jämtland Härjedalen

Sidan uppdaterades 2021-09-21