Syftet är att sammanställa en nationell omvärldsanalys av utbildningsinitiativ och specifikt college inom besöksnäringen samt ETOURs roll i utbildningssystem. Forskningsinstitutet ETOUR har stor kompetens inom besöksnäring och tillhörande forskning och utbildning.

Fakta

Projektperiod

170201-170331

Forskningscenter

Kommunsamverkan

Projektledare

Andrew Sutherland

Andrew Sutherland

Projektmedlemmar

Härnösands kommun: Marcus Selin, chef för arbetslivsförvaltningen

Härnösands kommun: Marcus Selin, chef för arbetslivsförvaltningen

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2022-07-07