Syftet är att sammanställa en nationell omvärldsanalys av utbildningsinitiativ och specifikt college inom besöksnäringen samt ETOURs roll i utbildningssystem. Forskningsinstitutet ETOUR har stor kompetens inom besöksnäring och tillhörande forskning och utbildning.

Som resultat av förstudien förväntas en rapport som inkluderar en nationell omvärldsanalys av utbildningar inom besöksnäringen, från gymnasial skola, yrkeshögskola och andra utbildningsaktörer. Analys av dagens besöksnäringscollege med områden som profil och attraktionsgrad. Beskrivning av organisation, roll och fokus för ETOUR i ett framtida besöksnäringscollege.

Slutrapport från förstudien

Läs mer i beslutsprotokollet

Fakta

Projektperiod

170201-170331

Forskningscenter

Kommunsamverkan

Projektledare

Andrew Sutherland

Andrew Sutherland

Projektmedlemmar

Härnösands kommun: Marcus Selin, chef för arbetslivsförvaltningen

Härnösands kommun: Marcus Selin, chef för arbetslivsförvaltningen

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9