COVID-19 pandemin och psykisk hälsa

Hur påverkas vår psykiska hälsa av COVID-19 pandemin?

Corona och isolering

Fakta

Projektperiod

200301-211111

Forskargrupper

Projektledare

Elisabet Rondung

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428972

Projektmedlemmar

Anna Bjärtå

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428163

Anna Leiler

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428578

Elisabet Wasteson

Universitetslektor

+46 (0)10-1428570

Jennifer Meurling

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428589

Contact

Anna Leiler

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428578