En omställning till en än mer preventiv och hälsofrämjande kommunal verksamhet

En omställning till en än mer preventiv och hälsofrämjande kommunal verksamhet

Härnösands kommun har påbörjat en större förändring. Det är en förändring eller kanske snarare en omställning eller transformation som initierats av kommundirektör Lars Liljedahl.

Härnösand

Fakta

Projektperiod

201001-210915

Kommunsamverkan

Projektledare

Christer Hedlund

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101427853

Maria Eriksson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428552

Projektmedlemmar

Lisbet Sander, Härnösands kommun

Lisbet Sander, Härnösands kommun

Eva Claesson, Härnösands kommun

Eva Claesson, Härnösands kommun

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9