FRAMGRAF- förbättrade egenskaper hos additivt tillverkade metaller genom tillsats av grafen

I projektet ska vi kombinera de enastående fysiska och mekaniska egenskaperna hos grafen med flexibiliteten och designfriheten inom specialistområdet Additiv tillverkning. Vi kommer att göra en genomförbarhetsstudie för tillverkning av högpresterande Metal Matrix Composites förstärkt med grafen.

Carlos Botero grafen
Graphene

Grafen - det nya supermaterialet

Projektledare

Carlos Botero

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428761

Projektmedlemmar

Lars-Erik Rännar

Professor|Professor

+46 (0)10-1428417

Finansiärer

xx logga sio grafen