Friluftsliv, evenemang och social integration

Syftet med detta projekt är att förstå hur friluftsliv och evenemang kan användas som drivkrafter för social integration av invandrare i Östersund.

Fotbollslag
Foto: Pixabay

Fakta

Projektperiod

220201-230131

Forskningscenter

Kommunsamverkan

Projektledare

Sidan uppdaterades 2023-05-03