Gränsöverskridande samverkan för säkerhet 3 (GSS3)

GSS3 strävar mot en ökad trygghet för boende och dem som vistas tillfälligt i gränsområdet mellan Norge och Sverige. Projektet bygger vidare på två tidigare projekt där krisaktörer på svensk och norsk sida ökat sina färdigheter i att samverka vid kriser och samhällsstörningar.

Kommunikation med radio under övning

Finansiärer

Ny logga interreg 2017 Sverige Norge logo logotyp

Läs mer

Sidan uppdaterades 2022-12-28