GrönaPro - Gröna kemikalier från skog och skogsprodukter

Projektets övergripande mål är att utveckla och stärka den regionala skogsindustrin och dess kring industri och bidra tillväxt i regionen genom forskning som utvecklar nya produkter och processer som ett alternativ eller komplement till dagens.

FSCN

Avslutningsseminarium GrönaPro

Bild från GrönaPro-labbet

Avslutningsseminarium 11 mars 2020

13.00 –”Projektet GrönaPro” Erik H (10 min)

13.10 –”Den gröna vägen” hur blir ett hållbart bränsle till Jan Nordlöf Colabitoil Sweden AB (30 min inkl frågor)

13.40– ”En följeforskares upplevelse av GrönaPro” Erik A (via Zoom 20 min)

14.00– "Kan bioteknik göra vilda jästar till högpresterande fettproducenter i ett hållbart perspektiv?" Svante H (20 min inkl frågor)

14.20 – ”Garvhistoria” Kerstin Sunerheim Sylvestris AB  (10 min)

14.30 – Fika med mingel och demonstrationer (40 min) (Fredrik A ) och  (Shiromini G)

15.10 – ”Garva med gran” Bengt Alden RISE Processum AB  (10 min)

15.30 – ”Kemiska analysmetoder – rätt mätt i GrönaPro”  Madelen O, Sara N, Erika W (20 min inkl frågor)

15.50 – ”Fettsyrabryggeriet – från labbet till pilot? ” Shiromini G Colabitoil AB (20 min inkl frågor)

16.10 – ”Har vi nått till avslut eller har vi bara just börjat?” Erik H (10 min)

16.20 – Postervisning med mingel och lättare förtäring

17.00 – Slut

Välkommen på avslutningsseminarie för GrönaPro.
- Gröna kemikalier från skog och skogsprodukter.

Hur har det gått för projektet? Kan man tillverka biodiesel av jäst?  Går det att garva med bark?
Kom till Grönborg den 11 mars så berättar vi mer.

 

Projektets målsättning är också att bygga en stark forskningsmiljö inom bioraffinaderi- och miljöområdet tillsammans med omgivande näringsliv och innovationsmiljöer, vilket gör Mittuniversitetet och regionen bättre rustade att vara en stark aktör inom området. Vi ser stora möjligheter att bygga starka nätverk som stödjer miljöinnovation, tekniköverföring och utveckling av nya tjänster. Målet är att projektet kommer att utveckla minst två biokemiska processer som på ett miljövänligt sätt utvinner nedbrytningsprodukter från skogs- och pappersmassamaterial, som lignocellulosa, och påbörja kommersialisering av de biokemiska processerna tillsammans med regionens företag.

Delmål

  • Ett mål är att anpassa en jästbaserad process till pilotskala för produktion av nästa generation fiskfoder.
  • En målsättning är att anpassa en jästbaserad process till pilotskala för produktion av fettsyror skräddarsydda för biodieselproduktion.
  • Utveckla biokemiska processer för produktion av skräddarsydda ämnen med biologisk aktivitet för skydd mot skadedjur, mögel, bakterier och mänskliga sjukdomar.
  • Utveckla ett skogsbaserat, lokalproducerat, naturligt garvmedel, för produktion i industriskala.

Nyheter Gröna Pro

tärnsjö garveri
Bild från Tärnsjö Garveri. Foto: Madelen Olofsson

Läs intervjun med Erika Wallin om jästsvampar och produktion av fettsyror

Fahmidazaman (Famida) Irin är ny doktorand i biologi. Hon har nu börjat arbeta inom forskningsprojektet GrönaPro. Läs en intervju med henne här.

Projektmöte med studiebesök är genomfört vid Processum och SEKAB i Örnsköldsvik. Se bilder från besöket.

Projektmöte med studiebesök vid Tärnsjö Garveri och Högskolan i Gävle är genomfört den 8/11 2018.

 

Genomförda aktiviteter

Avslutsseminarium - onsdagen den 11 mars 2020 planerar vi en öppen seminariedag när vi berättar om projektresultat för partnerföretag, finansiärer och andra intressenter.

Workshop inom projektet - planerar en workshop med partnerföretag och intressenter under våren 2019.

Science & Innovation Day 2019, tisdag 16 oktober. Projektet Gröna Pro kommer att medverka och berätta om forskningsresultat från projektet. 

 

Aktuella publiceringar inom Gröna Pro

Rönnander, J. , Ljunggren, J. , Hedenström, E. & Wright, S. A. I. (2018). Biotransformation of vanillin into vanillyl alcohol by a novel strain of Cystobasidium laryngis isolated from decaying wood. AMB Express, vol. 8: 1