Projektet är en förstudie med syftet att i samförstånd med Sundsvalls kommuns företrädare bidra till utveckling av hållbara arbetsvillkor för kommunanställda.

hand som håller kompass

Fokus för förstudien är utveckling och pilottestning av en webbaserad arbetsmiljöenkät riktad till utvalda enheter inom kommunen. Enkäten tas fram utifrån ett unikt tvärvetenskapligt perspektiv vilket innebär att mervärden skapas genom att ett bredare urval av frågor kan adresseras. Enkäten ger en översiktlig lägesbeskrivning av verksamheten ur personalens perspektiv och möjliggör jämförelser mellan organisatoriska enheter.

Projektledare

Edith Andresen

Universitetslektor

010-1428684

Projektmedlemmar

Gustav Lidén

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428926

Gunilla Olofsdotter

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428644

Heléne Lundberg

Professor|Professor

010-1428571

Finansiärer

. logotype