Plakat i prideparad

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

Forum för genusvetenskap utgör en tvärvetenskaplig och campusövergripande plattform för att initiera och samordna forskning i genusvetenskap vid Mittuniversitetet.

En styrgrupp har bildats som består av representanter för de två fakulteterna, för värdinstitutionen, verksamheten inom FGV samt externa intressenter.

Kontakt

Sara Nyhlen

Forskare|Researcher

010-142 88 94

Lovise Haj Brade

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 83 78

Karin Jarnkvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 69

Angelika Sjöstedt

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 79