Plakat i prideparad

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

Sidan uppdaterades 2022-01-14