Plakat i prideparad

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

Forum för genusvetenskap utgör en tvärvetenskaplig och campusövergripande plattform för att initiera och samordna forskning i genusvetenskap vid Mittuniversitetet.

En styrgrupp har bildats som består av representanter för de två fakulteterna, för värdinstitutionen, verksamheten inom FGV samt externa intressenter.

Kontakt

Lovise Haj Brade

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428378

Karin Jarnkvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428869

Angelika Sjöstedt

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428279