I krisens begynnelse – en experimentell studie om hur beslut fattas i krisens inledning

Studien undersöker det beslutsfattande som sker i inledningsfasen av en kris. Under ett experiment skapades en situation där beslut krävdes för att förhindra en för deltagarna okänd kris. Kunskapen från studien kan bidra till att mildra eller tom förhindra att kriser uppstår.

Bilar i översvämmad viadukt

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2022-06-16