Innovativ och samskapande informationshantering för uppföljning av Hem för Vård eller Boende (HVB)

Syftet med projektet är att kartlägga informationsbehoven vid uppföljning av Hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdomar, samt tillsammans med involverade aktörer arbeta fram ett förslag till en modell som kan leda till en effektivare informationsförsörjning.

Friluftsliv

Projektmedlemmar

Katarina Jensstad, förvaltningschef Välfärdsförvaltning, Örnsköldsviks kommun

Katarina Jensstad, förvaltningschef Välfärdsförvaltning, Örnsköldsviks kommun

Christina Norberg, avdelningschef, avdelningen för Social utredning, Örnsköldsviks kommun

Christina Norberg, avdelningschef, avdelningen för Social utredning, Örnsköldsviks kommun

Mats Kollin, socialdirektör, Härnösands kommun

Mats Kollin, socialdirektör, Härnösands kommun

Lisbet Sander, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, Härnösands kommun

Lisbet Sander, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, Härnösands kommun

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9 Örnsköldsviks kommun 16x9

Sidan uppdaterades 2022-12-28