Kunskapsdestinationen II ‑ ett samverkansprojekt inom Destination Halland 2020

Destination Halland 2020 har som övergripande syfte att skapa långsiktigt hållbara verktyg och modeller för samverkan inom besöksnäringen. Detta projekt ska ta fram en digital plattform för att ge näringens aktörer en ökad kunskap om gästens beteende och behov.

Gamla bildbanksbilder

Turisternas digitala fotspår ska utveckla halländska turismen

Fakta

Projektperiod

160401-171231

Samarbetspartners

Forskningscenter

Projektmedlemmar

Dimitri Keil

Wolfram Höpken

Gennady Chugonov

Thomas Menner

Finansiärer

EU

Sidan uppdaterades 2023-09-25