Multiorganisatorisk samverkan vid kriser (MOSAIK) | miun.se

Multiorganisatorisk samverkan vid kriser (MOSAIK)

Projektets syftade till att utveckla praktisk och teoretisk kunskap om hur samverkan och beslutsfattande i multiorganisatorisk krishantering i ett före-, under-, efterperspektiv vid såväl förberedande arbete som aktiviteter för lärande och erfarenhetsdelning efteråt.

Siluetten av en person med hörlurar framför en stor skärm som visar en två bilar, varav en polisbil, vid en parkeringsplats.

Fakta

Projektperiod

120201-140228

Samarbetspartners

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2022-06-16