Multiorganisatorisk samverkan vid kriser (MOSAIK)

Projektets syftade till att utveckla praktisk och teoretisk kunskap om hur samverkan och beslutsfattande i multiorganisatorisk krishantering i ett före-, under-, efterperspektiv vid såväl förberedande arbete som aktiviteter för lärande och erfarenhetsdelning efteråt.

The silhouette of a person wearing headphones in front of a large screen showing two cars (one police car) next to a parking lot.

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2022-06-16