Överenskommelse om samarbete mellan Länsstyrelsen Jämtlands län och Risk and Crisis Research Centre, Mittuniversitetet

Fokus i detta uppdrag var att hitta synergieffekter och beröringspunkter mellan tre involverade län avseende hanteringen vid skogsbränderna 2018, framförallt för att utvärdera krishanteringssystemet och grundläggande principer.

Skogsbrand från luften, flygfoto

Fakta

Projektperiod

181001-181231

Projektledare

Erna Danielsson

Professor|Professor

+46 (0)10-1428132

Projektmedlemmar

Linda Kvarnlöf

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428118

Finansiärer

Länsstyrelsen Jämtlands län