Överenskommelse om samarbete mellan Länsstyrelsen Jämtlands län och Risk and Crisis Research Centre, Mittuniversitetet

Fokus i detta uppdrag var att hitta synergieffekter och beröringspunkter mellan tre involverade län avseende hanteringen vid skogsbränderna 2018, framförallt för att utvärdera krishanteringssystemet och grundläggande principer.

Skogsbrand från luften, flygfoto

Finansiärer

Länsstyrelsen Jämtlands län

Sidan uppdaterades 2021-09-21