Parasport och inkluderande träning

Personer med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning deltar mindre i idrottsaktiviteter och är mindre fysiskt aktiva än personer utan funktionsnedsättning. Vi söker innovativa lösningar och digitala hjälpmedel för att främja fysisk aktivitet och jämlikt idrottsdeltagande för förbättrad hälsa.

Hälsoscreening

Finansiärer

Östersunds kommun logotyp Rolf och Gunilla Enströms stiftelse

Sidan uppdaterades 2024-06-10