På uppdrag av Socialstyrelsen följer forskare på Miun implementeringen av självskattningsskalan Refugee Health Screener (RHS) i elevhälsan runt om i landet. Det långsiktiga målet är att förbättra och underlätta bedömning av psykisk hälsa bland elever med flyktingbakgrund.

Högstadieelever i en korridor

Fakta

Projektperiod

200101-210301

Samarbetspartners

Forskargrupper

Projektmedlemmar

Anna Leiler

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428578

Elisabet Rondung

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428972

Anna Bjärtå

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428163

Elisabet Wasteson

Universitetslektor

+46 (0)10-1428570

Jennifer Meurling

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428589