På uppdrag av Socialstyrelsen följer forskare på Miun implementeringen av självskattningsskalan Refugee Health Screener (RHS) i elevhälsan runt om i landet. Det långsiktiga målet är att förbättra och underlätta bedömning av psykisk hälsa bland elever med flyktingbakgrund.

Högstadieelever i en korridor

På uppdrag av Socialstyrelsen följer forskagruppen AMIR implementeringen av självskattningsskalan Refugee Health Screener (RHS) i elevhälsan runt om i landet. RHS ger mått på generell psykisk ohälsa och är framtagen för just flyktingpopulationer.

RHS har utvärderats inom elevhälsan med goda resultat och målet med det aktuella projektet är att implementera skattningsskalan i elevhälsans arbete. I AMIR-projektet utvärderade forskargruppen RHS bland vuxna flyktingar i en svensk kontext och fick goda resultat. RHS används efter detta i det hälsosamtal som alla asylsökande och kvot-flyktingar erbjuds vid ankomst till Sverige.

Kontaktperson:

Anna Leiler

Fakta

Projektperiod

200101-210301

Samarbetspartners

Forskargrupper

Projektmedlemmar

Anna Leiler

Doktorand|Doctoral Student

010-1428578

Elisabet Rondung

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428972

Anna Bjärtå

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428163

Jennifer Meurling

Doktorand|Doctoral Student

010-1428589