På uppdrag av Socialstyrelsen följer forskare på Miun implementeringen av självskattningsskalan Refugee Health Screener (RHS) i elevhälsan runt om i landet. Det långsiktiga målet är att förbättra och underlätta bedömning av psykisk hälsa bland elever med flyktingbakgrund.

Högstadieelever i en korridor

Sidan uppdaterades 2021-09-21