Cecilia Dalborg

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Jag är företagsekonom och har arbetat vid Mittuniversitetet sedan 1997. Jag har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg samt en ämneslärarexamen från Umeå universitet. Jag disputerade 2014 med avhandlingen Gamla villfarelser och nya verkligheter? - En studie om föreställningar och förutsättningar för entreprenörskap. Avhandlingen studerar faktorer i den entreprenöriella processen som anses leda till att kvinnor och män startar och utvecklar företag i olika utsträckning. Trots att statliga åtgärder för att främja kvinnors företagande har genomförts allt sedan början av 90-talet startar män dubbelt så många företag jämfört med kvinnor. Avhandlingen visar att det förekommer ett antal föreställningar kring varför det är på detta sätt. Många av dessa föreställningar kan dock betraktas som villfarelser eftersom avhandlingens resultat påvisar att de inte utgör sanna tolkningar av verkligheten.

Forskningsområden

Mitt forskningsintresse är främst inom entreprenörskap och regional utveckling med särskilt fokus på kvinnors företagande samt samhällsentreprenörskap. Eftersom jag undervisar inom inriktningen externredovisning finns också ett forskningsintresse vad gäller hållbarhetsredovisning. Genom att studera företagande utifrån ett hållbarhetsperspektiv kombineras ämnesinriktningarna Entreprenörskap och Redovisning.

Avslutade projekt:

RESENS - Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige. Resens var ett samarbete mellan universitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige. Projektet hade fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation.

GRENI II – Grönt entreprenörskap och innovativa miljöer i Midt-Norden. Projektet syftade till att utveckla kunskap kring vad som driver och utvecklar gröna innovationer, både genom innovationssystem i omgivningen samt hos entreprenören på individnivå.

Kvinnor och växt - Ambitionen med projektet var att dels öka kunskapen om kvinnors företagande och dels att främja tillväxt och utveckling av kvinnors företag, särskilt i regionerna Jämtland och Tröndelag.

Forskning

CraBloom – Mikrobryggerier som mulighetsskaper i lokalsamfunn.

Kvinntur - Jämställt företagande inom turism- och besöksnäringen

Undervisning

Jag undervisar främst på kurser inom externredovisning och ekonomistyrning, såväl campusanpassade som distanskurser. Framför allt har jag undervisning på Ekonomprogrammets samtliga nivåer vilket även inkluderar att handleda uppsatser. Jag har även grundkurser inom Personalvetarprogrammet och Turismvetenskapliga programmet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sabel, K. , Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. & Kallmuenzer, A. (2024). The importance of network coopetition for the robustness of micro-enterprises in times of crisis. International Small Business Journal,    

Dalborg, C. , Skoglund, W. , Wally Ryan, A. , Högberg, L. , Junker, E. , Rennemo, Ø. & von Friedrichs, Y. (2023). Craft breweries and local place development – Perspectives from a Scandinavian context. Local Economy, vol. 38: 2, ss. 155-176.  

Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2021). The role of business advisers in supporting social entrepreneurship. Social Enterprise Journal, vol. 17: 2, ss. 280-301.  

Sörensson, A. , Dalborg, C. , Grande, J. & Carlsson, E. (2018). Entreprenørskap i naturbaserte næringer – faktorer som fremmer og hemmer idéutvikling og sysselsetting. Søkelys på arbeidslivet, vol. 35: 3, ss. 186-202.    

Sörensson, A. & Dalborg, C. (2017). Female entrepreneurs in nature-based businesses : working conditions, well-being, and everyday life situation. Society, health and vulnerability, vol. 8: 1    

Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. & Wincent, J. (2015). Risk perception matters : why women's passion may not lead to a business start-up. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 7: 1, ss. 87-104.    

Dalborg, C. & Wincent, J. (2015). The idea is not enough : The role of self-efficacy in mediating the relationship between pull entrepreneurship and founder passion – a research note. International Small Business Journal, vol. 33: 8, ss. 974-984.  

Dalborg, C. (2015). The life cycle in women-owned businesses : From a qualitative growth perspective. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 7: 2, ss. 126-147.    

Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. & Wincent, J. (2012). Beyond the numbers: qualitative growth in women's businesses. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 4: 3, ss. 289-315.  

Doktorsavhandlingar

Dalborg, C. (2014). GAMLA VILLFARELSER och NYA VERKLIGHETER? : En studie om föreställningar och förutsättningar för entreprenörskap. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 199)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Sabel, K. , Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2023). Resilient Businesses in Times of Crisis : Pandemic Effects on Competence Strategies in Rural Family SMEs. I Research Handbook on Entrepreneurship and Innovation in Family Firms. Cheltenham : Edward Elgar Publishing. S. 166-191.

Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2019). Går det att mäta värdet av det sociala entreprenörskapet. I Samhällsentreprenörskap och socialt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Akademisk.

Dalborg, C. , Ribjer, A. & von Friedrichs, Y. (2019). Rådgivning till samhällsentreprenörer och sociala företag – behövs det nya verktyg och modeller?. I Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Akademisk. S. 117-140.

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2019). Samhällsentreprenörskapets ekosystem i svenska glesbygdskommuner. I Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Akademisk. S. 51-78.

Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2019). Social motiverat entreprenörskap även i små och medelstora företag. I Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Steinkjer : Embla Akademisk. S. 27-50.

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2016). Gender equal entrepreneurship driver for regional renewal?. I Social Capital and Development Trends in Rural Areas, volume 11.. Gifu, Japan : Gifu University.

Dalborg, C. & Rennemo, Ø. (2013). Betydelsen av kreativitet i kvinnors företagande. I Kvinnors företag och företagande kvinnor : Tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Trondheim : Akademika forlag.

Dalborg, C. (2013). Tillväxt i kvinnors företag. I Kvinners foretak og foretakende kvinner : vekstentreprenører i Skandinavia. Trondheim : Akademika forlag.

Konferensbidrag

Sabel, K. , Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2022). Business Support Systems in Times of Crisis : Lessons Learned from Institutional Mismatch. Paper presented at the RENT XXXVI (36th Conference on Research in Entrepreneurship and Small Business), Naples, Italy, November 16-18, 2022

von Friedrichs, Y. , Sabel, K. & Dalborg, C. (2022). Coopetition in Rural Micro-Enterprises in Times of Crisis : The Case of REKO. Paper presented at the NFF 2022 (The 26th Nordic Academy of Management Conference), Örebro, Sweden, August 24-26, 2022.

Grande, J. , Dalborg, C. , Sabel, K. , Lovsletten, T. , von Friedrichs, Y. & Håpnes, L. (2022). Robust Rural Businesses in Times of Crisis : The Role of Resources and Capabilities. Paper presented at the NCSB 2022 (Nordic Conference on Small Business Research), Kolding, Denmark, May 18-20, 2022.

Grande, J. , Carlsson, E. , Sörensson, A. & Dalborg, C. (2022). The dynamics of rural entrepreneurial ecosystems - Energizing potential growth in nature based micro-firmspotential growth in nature based micro-firms. Paper presented at the NCSB2022, Kolding, Denmark, 19-20 May, 2022

Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. , Sabel, K. , Grande, J. , Lovsletten, T. & Håpnes, L. (2022). The Importance of Government Corona Support for Business Robustness : A Comparative Study in the Artisan Food and Tourism Industry in Norway and Sweden. Paper presented at the NFF 2022 (The 26th Nordic Academy of Management Conference), Örebro, Sweden, August 24-26, 2022.

Sabel, K. , Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2021). Crisis Management and Competence Strategies for Resilient Family-owned SMEs. Paper presented at the RENT XXXV (35th Conference on Research in Entrepreneurship and Small Business), Turku, Finland, November 17-19, 2021.

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2019). One does not fit all - Social entrepreneurship’s need for relevant advisory models.. Paper presented at the The 25th Nordic Academy of Management Conference, Vaasa, Finland, 22-24 August, 2019

Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2019). To measure the immeasurable- The key issue in social entrepreneurship?. Paper presented at the The 25th Nordic Academy of Management Conference, Vaasa, Finland, 22–24 August, 2019

Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2019). What Knowledge Do Business Advisers Have On Social Entrepreneurship?. Paper presented at the RENT XXXIII, Berlin, 28-29 November, 2019

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2018). Prerequisites for local citizen driven social entrepreneurship : the case of public-private collaboration in rural Sweden. I Social capital and development trends in rural area vol.12.

Grande, J. , Carlsson, E. , Sörensson, A. & Dalborg, C. (2018). The role of regional support system in driving innovations. Paper presented at the Nordic Conference on Small Business Research (NCSB), Luleå, 23-25 May 2018

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2018). The Times They Are a-Changing : prerequisites for social entrepreneurship in rural Sweden. Paper presented at the SEWF 2018 Academic Symposium, Glasgow, 10-11 September, 2018

Dalborg, C. , von Friedrichs, Y. & Säterberg, E. (2017). Beyond financial gain : socially motivated entrepreneurship. Paper presented at the The 24th Nordic Academy of Management conference, Bodø, Norway, 23-25 August 2017

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2017). Regional Development and Social Entrepreneuraship in Sweden - a project where research makes a difference!. Paper presented at the Forskarfredag

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2017). Social entrepreneurship in everyday life : contextual prerequisites for people-centered development. Paper presented at the The 24th Nordic Academy of Management conference, Bodø, Norway, 23-25 August 2017

Sörensson, A. & Dalborg, C. (2016). Arbetslivets förutsättningar för kvinnor inom de gröna näringarna.. I Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts – FALF 2016.. S. 43-  

Dalborg, C. & Bogren, M. (2016). Growth in women´s businesses in the light of time. Paper presented at the Diana International Research Conference 2016 Theme: Gender in family business & Gender and innovation Nord University, Bodø, Norway, June 12-14, 2016

Sörensson, A. , Dalborg, C. & Bogren, M. (2016). National branding : What role does food play?. I Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development Östersund September 11-14, 2016 Proceedings. Östersund : . S. 38--38.  

Sörensson, A. , Bogren, M. & Dalborg, C. (2016). Nature Based Businesses – Long Term Sustainable Businesses?. Paper presented at the The 5th international conference on social responsibility, ethics, and sustainable business (ICSR), October 6-7, 2016, Milan, Italy

Sörensson, A. & Dalborg, C. (2016). Nature based businesses in rural and sparsely populated areas : How to support women’s entrepreneurship for more sustainable businesses?. Paper presented at the ICSB 2016 World Conference, New Jersey, June 15 - June 18, 2016

Sörensson, A. & Dalborg, C. (2016). Women's entrepreneurship in nature based businesses : What kind of support and advice system are needed?. Paper presented at the 9th Diana International Research Conference, Bodö, June 12-14, 2016

Bogren, M. & Dalborg, C. (2015). Entrepreneurship - the creation of temporary organizations?. Paper presented at the RENT conference XXIX, 18-20 nov 2015, Zagreb, Croatia.

von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2015). Gender equal entrepreneurship driver for regional renewal?. Paper presented at the The 12th Workshop on Social Capital and Development Trends in the Swedish and Japanese Countryside, Takayama, Japan, 23-25 Maj, 2016

von Friedrichs, Y. , Dalborg, C. & Wincent, J. (2012). Risk perceptions, Passion and Self-efficacy : Why Women are Less Inclined to Start-up New Ventures. Paper presented at the 26TH RENT conference,Lyon, France, November 21-23

von Friedrichs Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling : Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. I HSS07 : Högskolor och Samhälle i Samverkan.

Dalborg, C. & von Friedrichs Grängsjö, Y. (2005). Supportive measures to promote the establishment of companies. I The 18th Scandinavian Academy of Management.

Rapporter

Cawthorn, A. , Sörensson, A. , Dalborg, C. & Grande, J. (2018). GRENI – Forskningsprojekt kring gröna näringar.  

von Friedrichs Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling-Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. Jönköping : Högskolan i Jönköping (Science, university and society 2007:5).

von Friedrich Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Forskningsprojektet Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling : Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. Mittuniversitetet

Sidan uppdaterades 2023-09-21