Stöd vid demens

Demens eller kognitiva sjukdomar berör idag mer än 35 miljoner människor världen över och siffran väntas dubbleras var tjugonde år (WHO, 2012). I Sverige diagnostiseras ca 25 000 per år med en demenssjukdom. Ca 160 000 lever i dag med sin demenssjukdom.

Demens, vård i hemmet

Fakta

Projektperiod

181201-230930

Projektledare

Sidan uppdaterades 2023-12-30