I projektet "Sverige brinner: en studie av frivilliginsatser och lokalbefolkningens krisberedskap under skogsbränderna sommaren 2018" studeras hur olika typer av frivilliga, samt boende i branddrabbade områden, upplevde och hanterade skogsbränderna sommaren 2018.

Finansiärer

Formas logotyp

Läs mer

Sidan uppdaterades 2021-09-21