Teaching recovery techniques

Projektet syftar till att pröva ut en gruppintervention, Teaching Recovery Techniques (TRT), för att förebygga traumarelaterade symptom bland nyligen anlända barn och unga.

Team Hands Linked Together

Fakta

Projektperiod

180901-200801

Samarbetspartners

Forskargrupper

Projektmedlemmar

Sidan uppdaterades 2024-05-08