Projektet syftar till att pröva ut en gruppintervention, Teaching Recovery Techniques (TRT), för att förebygga traumarelaterade symptom bland nyligen anlända barn och unga.

Team Hands Linked Together

Fakta

Projektperiod

180901-200801

Samarbetspartners

Forskargrupper

Sidan uppdaterades 2023-10-09