Trendspaning och omvärldsbevakning

Liksom andra branscher, har turismbranschen svårt att hänga med när turismtrender och beteenden förändras. Behovet av omvärldsbevakning, och att utveckla en destination därefter, är stort. Därför har ETOUR satsat på ta fram en modell för omvärldsbevakning – trendspaning på recept.

Trendträd

Den som vill veta något om hur trender inom turism ser ut, kan beställa en omvärldsbevakning av en konsult. Det är det vanligaste sättet att hänga med sin tid. Problemet är att kunskapen inte integreras hos dem som äger frågan och därför inte gör så stor nytta där den behövs – inom turismföretaget.

ETOUR:s forskning inom trendspaning syftar till att ta fram en handledning i omvärldsbevakning så att enskilda turismföretagare, destinationsbolag eller andra branschaktörer kan klara det på egen hand.

Under hösten 2013 gör ETOUR en noggrann och omfattande pilotspaning av Åre som besöksmål, tillsammans med Åre Destination AB. Bland annat kommer medlemmarna i destinationsbolaget intervjuas, liksom bostadsrättsägare i Åre samt nyckelpersoner på ett antal andra liknande destinationer. Andra data hämtas från rapporter och experter.

I piloten ingår även en workshop där ett mindre antal identifierade trender som särskilt påverkar Åre som besöksmål väljs ut. Dessa signifikanta trender kan sedan ligga till grund för en kunskapsbaserad destinationsutveckling.

Projektet är en del av rapporten Vintersportorten del II.

Fakta

Projektperiod

110101-131231

Forskningscenter

Projektledare

Maria Lexhagen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428339

Projektmedlemmar

Bo Svensson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428074

Fredrik Olausson

Fredrik Olausson