TRILLION är ett EU-projekt inom "community policing" vilket innebär att polis och medborgare i samarbete med varandra skall skapa ett tryggare samhälle.

Det finns en strävan och tydlig inriktning från EU att medborgarna på ett bättre sätt ska kunna interagera och påverka polisens arbete. Genom TRILLION hoppas vi kunna förbättra det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna för att minska brottslighet, i samverkan med medborgare. Projektet ska bidra till att tryggheten ska öka i EU:s medlemsländer.

För RCR:s del handlar det om att titta på utmaningen människor i förhållande till teknik. Arbetet går ut på att förstå tilliten och öka samarbetet mellan polis och medborgare, som ska kunna känna sig trygga med att rapportera brott eller misstänkt beteende.

I projektet ingår att ta fram en massiv kunskapsöversikt inom området "community policing" inklusive nu gällande best practice inom området. "Community policing" är en fortsättning och utveckling av problembaserat polisarbete och underrättelsestyrt polisarbete. 

Fakta

Projektperiod

150901-180831

Projektmedlemmar

Erik Borglund

Professor|Professor

010-1428933

Engineering Ingegneria Informatica (Italy)

Engineering Ingegneria Informatica (Italy)

Technological Education Institute of Piraeus (Greece)

Technological Education Institute of Piraeus (Greece)

Atos Spain (Spain)

Atos Spain (Spain)

Centre for Research and Technology Hellas (Greece)

Centre for Research and Technology Hellas (Greece)

INOV INESC INOVAÇÃO (Portugal)

INOV INESC INOVAÇÃO (Portugal)

University of Greenwich (UK)

University of Greenwich (UK)

XLAB Razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (Slovenia)

XLAB Razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (Slovenia)

Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (UK)

Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (UK)

Dutch Institute for Technology, Safety & Security (City of Eindhoven, RTR) (Netherlands)

Dutch Institute for Technology, Safety & Security (City of Eindhoven, RTR) (Netherlands)

Lecce Municipality (Polizia Municipale) (Italy)

Lecce Municipality (Polizia Municipale) (Italy)

Ministerio da Justiça - Polícia Judiciária (Portugal)

Ministerio da Justiça - Polícia Judiciária (Portugal)