Utvärdering av Sandviken kommuns krisledningsarbete under Corona-pandemin

Studien analyserade Sandvikens krislednings hantering av Corona-pandemin under våren och försommaren 2020, främst vilket stöd de hade av befintliga strukturer samt hur samverkan och samordning utövades. Syftet var att dokumentera de erfarenheter och lärdomar som drogs under det pågående arbetet.

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2021-09-21