Utvärdering av Sandviken kommuns krisledningsarbete under Corona-pandemin

Studien analyserade Sandvikens krislednings hantering av Corona-pandemin under våren och försommaren 2020, främst vilket stöd de hade av befintliga strukturer samt hur samverkan och samordning utövades. Syftet var att dokumentera de erfarenheter och lärdomar som drogs under det pågående arbetet.

Coronavirus

Fakta

Projektperiod

200401-201231

Projektledare

Pär Olausson

Docent |Senior lecturer

+46 (0)10-1428547

Projektmedlemmar

Erna Danielsson

Professor|Professor

+46 (0)10-1428132

Minna Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428819

Finansiärer

Logotyp Sandvikens kommun