Utveckling av Fiskfoder inom Foodtech

Sammanfattning av förstudien

Fakta

Projektperiod

190401-191231

Institutioner/avdelningar

Kommunsamverkan

Projektledare

Erik Hedenström

Professor|Professor

+46 (0)10-1428729

Mikael Gulliksson

Högskolelektor|Högskolelektor

+46 (0)10-1428615

Finansiärer

Härnösands kommun 16x9