Vägar till mångfunktionella landskap: en pilotmodell i Jämtlandsfjällen

Projektet ska ta fram metoder för att förvalta en hållbar fjällmiljö där många värden, intressen och behov beaktas. Det handlar om konkreta idéer som ska jobbas fram i samarbete med fjällens lokala och nationella aktörer, bland annat om hur ledsystemet ska anpassas när allt fler vill till fjällen.

Vägar till mångfunktionella fjällandskap

Utmaningen

Fjällmiljön är på både överexploaterad och underutnyttjad. Utgångspunkten och utmaningen för projektet är att möjliggöra former för multifunktionellt brukande som förenar hållbar livsutkomst för lokalbefolkningen med allmänhetens nyttjande, med lönsamma regionala näringar och med ambitiösa miljömål som rör både natur- och kulturmiljön.

Målet

Projektet ska titta på flexibla former av natur- och kulturmiljövård där skyddsvärden kan kombineras med hänsyn till lokala behov, utveckling av upplevelsevärden och turism. Projektet ska också undersöka hur framtida leder ska förvaltas och finansieras. Centralt i projektet är användningen av ett breddat ledkoncept som inkluderar mer än existerande fysiska leder, vilket är användbart i diskussioner om en eventuell framtida nationalpark i området.

Vinsten

För att minska risken för konflikter mellan fjällens olika aktörer och samtidigt öka upplevelsevärdet i fjällandskapet för alla är det viktigt med väl fungerande metoder. Arbetet att ta fram dessa sker i nära samarbete med och utvärderas tillsammans med fjällens lokala, regionala och nationella aktörer, Tanken är att åstadkomma resultat som kan överföras till andra delar av fjällen och komma till användning i framtida fjällförvaltning. Framförallt politiker, förvaltare och planerare kommer kunna ha användning av resultaten.

I forskningsprojektet ingår forskare från Mittuniversitetet, Stockholms universitet och KTH. Projektet är en del av Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Storslagen fjällmiljö” och bygger vidare på tre nu pågående projekt inom satsningen.

Läs mer på storslagnafjall.se

Fakta

Projektperiod

160401-170430

Forskningscenter

Projektledare

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246

Projektmedlemmar

Kristin Godtman Kling

Doktorand|Doctoral Student

010-1427851

Daniel Svensson

Daniel Svensson

Finansiärer

Naturvårdsverkets logotyp