Vägar till mångfunktionella landskap: en pilotmodell i Jämtlandsfjällen

Projektet ska ta fram metoder för att förvalta en hållbar fjällmiljö där många värden, intressen och behov beaktas. Det handlar om konkreta idéer som ska jobbas fram i samarbete med fjällens lokala och nationella aktörer, bland annat om hur ledsystemet ska anpassas när allt fler vill till fjällen.

Vägar till mångfunktionella fjällandskap

Finansiärer

Naturvårdsverkets logotyp

Sidan uppdaterades 2022-08-31