Många städer i världen har fått erfara en enorm tillväxt av korttidsuthyrning i och med Airbnb:s växande popularitet. Men vad händer med bostadsområden, arbetsmarknaden och de lokalt boende på destinationer där Airbnb bara blir större? Det är frågor som ETOUR-forskarna undersöker.

Utrecht, Holland

Fakta

Projektperiod

200701-300801

Forskningscenter

Sidan uppdaterades 2023-06-16