test

Arbetets villkor och villkorat arbete – kritiska studier av organisatoriska förutsättningar för minskad fragmentisering av akademiskt arbete, AVA

Projektet ska synliggöra hur fragmentisering av akademiskt arbete styrs i dokument och processer samt hur det upplevs inom olika ämnen inom universitetet, och utifrån det ge förslag på åtgärder som kan bidra till förändring.

Sidan uppdaterades 2023-06-20