Att utveckla elevers engagemang för NT‑undervisning

Projektet fokuserar på hur studiebesök kan utvecklas för att bidra till undervisningen i naturvetenskap och teknik (NT). Utvecklingen syftar till att öka elevernas upplevelse av att känna sig hemma inom naturvetenskap och teknik och till att fler ska kunna tänka sig en karriär inom dessa områden.

Lärare undervisar elever som sitter framför en dator.

Projektledare

Projektmedlemmar

Peter Bergström

Peter Bergström

Gymnasielärare i biologi och naturkunskap

Niklas Boman

Niklas Boman

Gymnasielärare kemi och naturkunskap

Joy Brown

Joy Brown

Gymnasielärare i samhällskunskap och engelska

Anders Malmberg

Anders Malmberg

Gymnasielärare i design och digitalt skapande

Jörgen Saarela

Jörgen Saarela

Gymnasielärare i matematik och fysik

Sidan uppdaterades 2024-03-05