Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap

Biblioteket Campus Östersund

Pågående forskningsprojekt

HAND in HAND - Empowering teachers

I projektet fokuseras på hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som...

Matematiska problem för begreppsförståelse

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en utveckling av matematikundervisningen för gymnasielever. Projektet avgränsar sig till att studera utformning av matematiska problem och hu...

Vi som forskar i ämnet

Nina Eliasson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428681

Liselott Flodén

Docent |Senior lecturer

+46 (0)10-1428536

Pia Heidtmann

Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428468

Helena Johansson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428513

Jonas Jäder

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428763

Malin Norberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428346

Magnus Oskarsson

Docent |Associate Professor

+46 (0)10-1428245

Hugo Von Zeipel

Studierektor|Studierektor

+46 (0)10-1428482

Anna-Karin Westman

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428055