Biblioteket Campus Östersund

Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap

Pågående forskningsprojekt

HAND in HAND - Empowering teachers

I projektet fokuseras på hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som...

Forskargrupper

Sidan uppdaterades 2023-05-22