Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap

Biblioteket Campus Östersund

Didaktik avser vetenskapen om undervisning och lärande. Ämnesdidaktik handlar därmed om frågor om och studier kring undervisning och lärande som är särskilt utmärkande eller relevanta för ett visst ämnesinnehåll, till exempel utgående från ämnenas särdrag. Ämnesdidaktik kan därmed sägas utgöra en brygga mellan ämnesteori, dvs. ämnenas innehåll, samt studier av och teorier kring lärande- och undervisningsprocesser.

Även om matematik och naturvetenskap, och likaså de olika ämnena inom naturvetenskap, kan sägas ha olika särdrag, så finns också en särskild närhet mellan dessa olika ämnen. Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap kan därmed ses som ett enda ämne, där kärnan i forskningsområdet utgörs av de gemensamma perspektiv och angreppssätt som finns inom ämnesdidaktik, oavsett om ämnet avser matematik eller naturvetenskap.

Vid Mittuniversitetet bedrivs forskning inom flera områden inom ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Till exempel finns forskning som berör olika aspekter av språk och kommunikation, forskning om systematiska och storskaliga utvärderingar samt att flera projekt är praktiknära, dvs. sker i nära samverkan med kommuner, skolor eller lärare.

Pågående forskningsprojekt

Digitala läromedel i praktiken

Studien fokuserar elevers lärande och motivation i samband med undervisning i naturvetenskap och matematik och syftar till att hitta kritiska faktorer för att undervisning med ett digitalt läromede...

HAND in HAND - Empowering teachers

I projektet fokuseras på hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som...

Nina Eliasson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428681

Liselott Flodén

Docent |Senior lecturer

010-1428536

Pia Heidtmann

Universitetsadjunkt

010-1428468

Helena Johansson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428513

Jonas Jäder

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428763

Malin Norberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428346

Magnus Oskarsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428245

Anna-Karin Westman

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428055