Co‑workingmiljöer för entreprenörskap och innovation på landsbygdens villkor

Vi utvecklar och implementerar Co-workingmiljöer (CWM) på landsbygdens villkor. Målet är att besvara frågan: Hur bör en CWM utformas fysiskt, socialt och tekniskt för att stödja innovation, entreprenörskap och företagande på landsbygdens villkor?

Finansiärer

Textlogotyp: Familjen Kamprads stiftelse.

Sidan uppdaterades 2023-10-16