COVID-19 pandemin och psykisk hälsa

Hur påverkas vår psykiska hälsa av COVID-19 pandemin?

Corona och isolering
Utifrån den aktuella och exceptionella situationen kring det nya Coronaviruset, SARS-CoV-2, står vi som individer och samhälle inför stora förändringar och utmaningar. Mångas liv och vardag påverkas avsevärt socialt, ekonomiskt och hälsomässigt. Forskargruppen genomför nu en studie som syftar till att undersöka hur situationen påverkar vårt mående, samt hur faktorer, som isolering, förändring i livsstil och oro kring viruset påverkar vår psykiska hälsa och livskvalitet.

Studien är en enkätstudie och data kommer att samlas in vid flera tillfällen. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och därefter kommuniceras i andra kanaler.

Enkäten finns på Mittuniversitetets hemsida, facebook, instagram och LinkedIn när den är öppen.

Fakta

Projektperiod

200301-220301

Forskargrupper

Projektledare

Elisabet Rondung

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428972

Projektmedlemmar

Anna Bjärtå

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428163

Anna Leiler

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-1428578

Jennifer Meurling

Doktorand|Doctoral Student

010-1428589

Contact

Anna Leiler

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-1428578