Elevhälsoarbetet; elevers hälsa och lärande i grundsärskolan

Barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar är en utsatt grupp och har inte samma förutsättningar till lärande som andra barn. Detta kan leda till fysisk, psykisk, social ohälsa, utanförskap i skolan och i samhället som skapar problem med lärandet.

Projektmedlemmar

Ingela Palmquist

Ingela Palmquist

Biträdande rektor

Gunilla Collden

Gunilla Collden

Rektor Norrbackaskolan

Kristina Berglund

Kristina Berglund

Chef Barn-, elevhälsa och stödteam

Sidan uppdaterades 2022-11-21