FORIC - Forest as a Resource Industrial Research College

Foric
Forskare och handledare inom forskarskolan FORIC 2018.

FORIC är vår forskarskola för industridoktorander. FORIC står för Forest as a Resource Industrial Research College.

Forskarskolan arrangeras i samarbete med KK-stiftelsen och forskningsplattformen Treesearch. Programchef är professor Per Engstrand, koordinator för forskarskolan är Olof Björkqvist och administrativ projektledare är Katarina Eriksson.

FORIC finansieras av Knowledge Foundation och en del av vår forskningsmiljö Transformative Technologies vid Mid Sweden University.

FORIC är en forskarskola i nära samarbete med industrier och företag i Sverige där forskarstuderande kommer att öka företagens och sin egen konkurrenskraft inom området bioekonomi. Akademi och industri samarbetar för att utveckla framtidens produkter och affärer relaterade till den skogsindustriella sektorn. Idag blir bioraffinaderier ett viktigt sätt att förfina skogsresurser och utveckla industrin i en hållbar riktning. Men inte ens de riktigt stora företagen kan själva hantera alla processer och den tekniska utvecklingen som används i ett bioraffinaderi. För att optimera värdekedjan från skog till färdig produkt krävs samarbete mellan olika företag inom skogsindustrin och även andra företag nära skogsindustri, såsom logistik, återvinning, avfall, energi etc.

De första 14 industridoktoranderna startade 2014. 2018 kompletterade vi forskarskolan med ytterligare 11 industrianställda doktorander. 

Doktoranderna har handledare både från akademin och näringslivet. Totalt är ca 50 personer engagerade i forskarskolan FORIC. 

Aktiva doktorander i forskarskolan 2021

Foric Phase 1

Robert Norgren, Ragn-Sells
Bakram Guynullin, SenseAir
Christer Sandberg, Holmen
Alexander Hedlund, Frontway
Magnus Larsson, Skogforsk
Anna-Karin Stengaard, Sundsvall Energi
Mathias Lundberg, Pulp Eye


Foric Phase 2

Shiromini Gamage, Colabitoil
Tove Joelsson, MoRe Research
Anna Thorning, Norrskog
Johanna Enström, Skogforsk
Johan Sund, Holmen
Malin Nejström, Nouryon
Tommy Nordin, More Research
Magnus Hörnsten, Domsjö Fabriker

Finalized PhD students

Hafizur Rahman, SCA (Dr)
Carl Moser, Valmet (Dr)
Elisabeth Björk, RISE (LIC)
Olof Ferritsius, Stora Enso (Dr)
Jonas Johansson, SCA Timber (LIC)
Sinke Henshaw Osong, More Research (Dr)
Sara Starrsjö, SCA (LIC)
Tove Joelsson, More Research (LIC)

Se alla pågående forskningsprojekt i FORIC

Böcker forskning

Industridoktorander - Industriperspektiv

Christer Sandberg, Holmen

Hur är det att vara industridoktorand?

Mats Rundlöf, konsult Capisco

Projektledare

Per Engstrand

Professor|Professor

010-1428649

Projektmedlemmar

Olof Björkqvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428890

Finansiärer

Logo