FUTURESILIENCE

Projektet "Creating future societal resilience through innovative, science-based co-creation labs" – FUTURESILIENCE – syftar till att stärka ekonomisk och social resiliens i Europa genom en förbättrad förmåga att snabbt reagera på framtida kriser.

Fotgängare på gågata

Fakta

Projektperiod

230101-251231

Projektledare

Matías Barberis

Researcher

European Future Innovation System Centre

Projektmedlemmar

Kari Pihl

Verksamhetsansvarig|Head of Unit

+46 (0)10-1428978

Finansiärer

EU flagga logotyp Logotyp Horizon 2020

Sidan uppdaterades 2024-03-05