Hur gör vi med pojkarna? En aktionsstudie med fokus på pojkars skolresultat i St Olofs skola.

Projektets specifika syfte är att höja meritvärden hos framförallt pojkarna på den utvalda skolan samt ge lärarna en ökad didaktisk kompetens för att bättre undervisa både pojkar och flickor.

Pojke kämpar med prov i skolan

Fakta

Projektperiod

220801-250831

Kommunsamverkan

Projektmedlemmar

Öyvind Eriksen

Öyvind Eriksen

Rektor

Sidan uppdaterades 2023-06-27