ISERV - Information för (e-)tjänster

Projektet har varit en bred satsning på digitalisering av tjänster. Projektet har utvecklat förutsättningar för att kunna tillhandahålla nya e-tjänster hos både privata företag samt offentlig sektor samtidigt som man standardiserat information och garantera kvaliteten på informationen.

Programvaror Tablet Surfplatta

Projektets syfte var att utveckla förutsättningar för en rad informationsbaserade tjänster som innebar att organisationerna står starkare och kan arbeta effektivare mot kunder och medborgare.

Projektets delmål var att skapa:

 • Ett utvecklat förslag på, samt modeller för, utformning av tjänster och kanaler riktade mot svenska (och i förlängningen nordiska) elkunder.
 • En utvecklad och generell plattform som resulterar i ett gemensamt koncept - e-arkiv som en tjänst (e-archive as a service).
 • Metoder för att dokumentera och värdera information i anslutning till stora infrastrukturprojekt samt förslag på ett integrerat sätt att hantera den gemensamma informationen över tid i stora infrastrukturprojekt.
 • En generisk modell för informationshantering och förvaltning som skapar förutsättningar för e-tjänster

Projektets ambition var att genomföras i en bred förankring med deltagande aktörer från både Västernorrlands och Jämtlands län. Deltagare var:

 • Jämtkraft, Övik energi, BTEA, Fyrfasen energi, Hemab
 • Energidataföreningen
 • Härnösands och Härjedalens kommun
 • Bolagsverket
 • Riksarkivet Härnösand
 • Näringslivsarkivet
 • Föreningsarkivet
 • Trafikverket och Skanska (underleverantör i infrastrukturprojekt och underhåll)
 • IT-konsultföretaget Esatto

PowerPoint-presentation om ISERV, från april 2019.

Delprojekt 2 Elmarknaden

Detta delprojekt har handlat om den svenska elmarknaden och införande av en informationshubb på den svenska elmarknaden. Energiföretagen i Sverige står inför den största förändringen sedan...

Delprojekt 3 Digital informationsförvaltning

Detta delprojekts fokus har varit på samhällets digitala informationsförvaltning och bedriver studier kring e-tjänstutvecklingen idag. Som ett led i digitaliseringens fotspår skapas e-tjänster som...

Delprojekt 4 Infrastruktur

Den fysiska infrastrukturen är mycket central och viktig för samhället (vägar, räls, tåg, byggnader, broar etc). Dessa har också en lång livslängd, därmed har också informationen kopplad till...

Delprojekt 5 Syntetisering av resultat

Projektets övergripande syfte har varit att utveckla förutsättningar för en rad informationsbaserade tjänster. Med detta avses förpackad kunskap och modeller för hela den underbyggnad av informatio...

Seminarium: Digital samverkan och Interoperabilitet

Utvecklingen av det digitala samhället är krävande och ställer stora krav på de medverkande. Det handlar om hur vi samverkar när vi skapar och hanterar den information som är en förutsättning för e...

Genomförda aktiviteter

Evenemang/Aktivitet,Plats, Datum, Område Uppstartsmöte/ Kickoff,  Sundsvall, 27 sept feb 2016, Samtliga Möte Trafikverket Forskning och Innovation - en effektiv digital informationshantering, Dala...

Publikationer

Här kommer vi att presentera de gemensamma rapporter som framställs inom projektet. De vetenskapliga artiklarna som produceras återfinns  i anslutning till respektive delprojekt.

Fakta

Projektperiod

010101-010101

Projektledare

Projektmedlemmar

Erica Hellmer

Doktorand|Doctoral Student

010-1428113

Jwan Khisro

Doktorand|Doctoral Student

Ann-Sofie Klareld

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

Håkan Sundberg

Universitetslektor

010-1428682